1982

Innehåll


4.    ÅOF:s Årsmöte
        Eric Nylander
 

5.    Fågelrapport för Ångermanland 1980

13.  Fynd av  plamduva i Ö-vik
        Anders Lindström
 

16.  Ångermanlands häckfågelatlas 1981
        Thomas Birkö
 

19.  Ortolansparvens sång - ett upprop
 

20.  Korp häckar i  kraftledningsstolpe
        Börje Dahlén'
 

22.  Missfärgad gräsand
       Börje Nilsson


Omslagsfoto: Vaksam törnskata (Lanius collurio). Foto: Anders Lindström.

Innehåll


28.  Stormfåglar i Idbyfjärden
       Anders Lindström
 

29.  Fågelrapport för Ångermanland 1981
        Lokala rapportkommittén (Lrk)
 

41.  Äter lavskrikan flugsvamp?
        Börje Dahlén

41.  En skatvardag
       Tomas Rydkvist
 

44.  Fynd av snögås och stripgås
       Thomas Birkö
 

47  Från redaktionen
       Eric Nylander


Omslagsfoto: En hane av Gråspett (Picus canus)
i skogarna kring Mellansel, vintern 1982.
Foto: Sune Näslund.

Innehåll


52.  Att läsa tecken
        Eric Nylander
 

53.  Rapport från en fågelholk
        Stefan Bervelius; bearbetning - Thomas Birkö
 

61.  Kolibri - en anka
       Thomas Birkö
 

62.  Ett utflyktmål -Öfjärden (3)
        Per Holgén - Eric Nylander - Thomas Birkö
 

66.  Kungsörn i Ångermanland
        Bertil Sjölund
 

68.  Från min horisont
       Gunnar Melin
 

71.  Redaktionellt
       Eric Nylander


Omslagsfoto: Storskrakhanne (Mergus merganser)
med näbben mot söder. Övervintrar i södra Sverige,
men mest i Mellaneuropa och vid Svarta Havet
och Kaspiska Havet. Foto: Kurt Holmqvist.

..

Innehåll


76.  Mellanspetten
        Eric Nylander
 

77.  En vår hos sparvugglan
        Yngve Westberg; bearbetning Eric Nylander
 

86.  Fjällvråken (Buteo lagopus).
        Dräktkaraktärer-, ålders och
        könsbestämning

       Göran Arnqvist
 

89.  Berguvens bytesval i Ångermanland
       Tomas Rydkvist
 

93.  Berguv Nord - Nyheter!
        Thomas Birkö
 

       ÅOF - Rovfågelgruppen
       Bertil Sjölund
 

94.  Lunnefågel - ny Ångermananadsart
       Gunnel Malmqvist
 

95.  Albinismens mekanismer och dess
        effekt på ett skatpar i Moliden.

        Anders Lindström
 

97.  En melanistisk historia - eller, pekfingrets
        betydelse för artbestämning av fåglar.

        Anders Lindström
 

98.   Korta rapporter
        Thomas Birkö
 

100. Rapportmall för Ångermanland
 

103. Redaktionellt
         Thomas Birkö


Omslagsfoto: Sparvuggla - tuschteckning av Leif Wikberg.