1983

Innehåll


3.    Fågelatlas inför 1983
       Gunnel Malmqvist och Eric  Nylander

8.     Gråspetten i Ångermanland
        Thomas Birkö

15.   Fågelrapport 1982
         Gunnel Malmqvist

28.   Räddad till friheten
          Eric Nylander och Thomas Birkö. FOTO:
          Anders Lindström

30.   ÅOF säger ifrån .......

31    Från redaktionen
         Eric Nylander

Omslagsfoto: Rödspov (Limosa limosa) finns i
cirka 300 par i Sverige (1975). I Ångermanland
gjordes 6 fynd under perioden 1961-75, inget
som tydde på häckning. 1982 iakttogs arten
i landskapet! Se fågelrapporten! Foto: Anders
Lindström
     

Innehåll


36.   Bonden
         Rolf Wiklund – Eric Nylander
 
40.   Stork, trana eller häger
         Åsa Johansson och Eric Nylander
 
44.   Näktergalen – 80-talets invandrare?
         Thomas Birkö
 
48.   Gransångarens avledningsbeteende

         Gunnel Malmqvist
 
52.   ÅOF:s rovfågelsgrupp presenterar sig
         Tomas Rydkvist – Bertil Sjölund
 
59.  Samhäckning svartvitflugsnappare och
        rödstjärt

        Gunnel Malmqvist
 
60.  Ett utflyktsmål (4): Östansjösjön

        Ulf Bergman och Thomas Birkö
 
övrigt
34.  Redaktionen viker ut sig.
42.  Svarthakedopping
43.  ÅOF:s bibliotek
49.  Röresler i ljuset
50.  Stensjöflon – din hjälp behövs.
63.  Berguvn-Y-tt
64.  Möten och exkursioner.
66.  Ordat….
67.  Mellan raderna
 
Omslagsfoto: Den nyvalda rapportmottagaren är
en man med klart grepp om landskapets fågel-
observationer. Att han också klarar kalenderbiteriet
kan väl härmed anses belagt. Vill du veta vad han
heter får du allt bläddra fram sidan 34.
Foto: Eric Nylander.

 

Innehåll


71.  Mångfald inte enfald
        Thomas Birkö
 
72.  Myrfågelinentering i Västernorrlands
        län 1978-1979

        Per Simonsson
 
83.  Rikkärrsfloran kring Stensjö-Berg
       i Edsele

       Jan W. Mascher
 
86.  Myrfågelinventering i Stensjö-Berg-
       området i Sollefteå 
  
       Per Simonsson
 
92.  Dvärgbeckasin
       Börje Dahlén
 
100.  Anteckningar från Stensjöflon
        
          Börje Dahlén
 
103.  Smålom
          Tomas Rydkvist
 
104.  Skogssnäppa
          Eric Nylander
 
105.  Noterat
 
107.  Från redaktionen
          Thomas Birkö
 
Omslagsfoto: Spelande brushane. Hittades på sex
lokaler under inventeringen 1978-79. Stensjöflon
är den plats som inhyser flest antal häckande par.
FOTO: Lennart Lindgren.

Innehåll

 
111.  Resultat av Ångermanlands
         Ornitologiska förenings myrfågel-
         inventering på Stensjöflokomplexet
         1983.

         Börje Dahlén
 
131. Giftspridning
         Gunnar Melin
 
133.  Om landskapsgränsen mellan
          Västerbotten och Ångermanland

          Johan Elmberg

136.  Rapportmall för Ångermanland 1983 
          Lrk: Ångermanland
 
139.  Från redaktionen
          Thomas Birkö
 
Omslagsfoto: Grönbenor. 17 revir hittades på
Stensjöflokomplexet. Foto: Bertil Charlie Wallin.