1984

Innehåll

 
3.    Sträckfåglar vid Järnäsudde hösten 1982
        Lars W Ericson (nu Lars Edenius)
 
12.  Ett utflyktsmål: Sjöarna på Järnäshalvön
        Johan Elmberg

 15. Berguv nytt: Projektrapport Berguv Väster-
        norrland

        Arbetsutskottet Berguv Västernorrland.
 
       Berguv - riksinventeringsart 1984.
       Thomas Birkö
 
24.  Från rovfågelgruppen. Inventeringsresultat
        Projekt kungsörn 1983 

        Bertil Sjölund
 
26.  Noterat.
        Ovanlig dödsfälla. Ringmärkt mås och mes.
         Palmduvan-Mystiken tätnar efter flera fynd.
 
28.  Meddelande
       Fågelatlas: Rekordinventerat 1983.
       Tillägg till rapportmallen.
       Vattenfall hjälper Berguv Nord.
       Gå med i SOF.
       Program.
 
Omslagsfoto: Berguvshane på avelsstationen i
Domsjö. Stolt familjefar förra året med tre friska
uvungar på sitt samvete. Här poserar han för att
påminna er alla om att berguv är riksinventeringsart
1984. Glöm nu inte att rapportera in hans frilevande
kompisar! Foto: Thomas Birkö.
 

Innehåll

 
35    Berguvnytt: Berguven-(Bubo bubo L):
        ungfåglars spridning och rörelser
        under första året- en telemetrisk studie
        5p-  projekt av:
 
        Göran Arnkvist, Helena Danielsson,
        Joakim Hjältén, Jon Moen A4,1983.
 
42    Senaste nytt om de radiomärkta
         uvarna.

         Thomas Birkö
 
44    Ett utflyktsmål-Norrsjön.
        Johan Elmnerg
 
46    Ångermanlands Häckfågelatlas.
        Gunnel Malmqvist
 
53    Inventera myrfåglar 1984.
        Börje Dahlén
 
54    Möten och exkursioner.
 
59    Från rovfågelsgruppen.
 
Omslagsfoto: Tretåig hackspett på kullfallet
träd. Foto: Lennart Lindgren.              
 
 

Innehåll


 67.   Ett utflyktsmål Nordmalingsfjärden
          med omgivningar.
         Johan Elmberg
 
71.    Fågelrapport för Ångermanland.
         Thomas Birkö
 
91.    Från min horisont: Shakespeare
         om vråken.

         Georg Holm
 
92.    Möten och exkursioner: Exkursionsrapport
         Sollefteå.
         Börje Dahlén
 
Omslagsfoto: Mosnäppa som slagit sig till ro på
en sten. Foto: Anders Lindström.
 

Innehåll

 
99.        Från min horizont: fågelvärdens
            zigenare.

            George Holm
 
101.      ÅOF:S bibliotek.
 
102 .    Slättbränna och Mossaträsk- två
             fågelmyrar
i Ångermanland.
             Börje Dahlén
 
116.      Från rovfågelsgruppen: Inventerings-
             resultat
projekt Kungsörn 1984.
             Bertil Sjölund
 
118.      Noterat: Varfågel på matjakt.
            Sädersärla på svaljakt.

119.      Fjällgäss i Idbyfjärden.
            Kejsargäss sedda på Järnäs udde.

120.      Fjällvråksnoteringar.
 
122.     Möten och exkursioner.
 
124.      Rapportmall för Ångermanland.

127.      Meddelanden.
            Fåglar från början.
            Cellulosaindustrins effekter på
            sjöfågelbestånden.
 
Omslagsfoto: Fågeln i focus under året har varit
hökugglan. Fortsätter tillväxten på gnagare under
vintern kommer vi att kunna höra många
revirropande hökugglor till våren.
Foto: Kurt Holmqvist.