1985

1985 gjordes ett dubbelnummer av tidskriften nr 3-4.

Innehåll

 
3        Väl mött 1985!
           Kurt Holmqvist
 
4        Härnösands bästa och
          överskådligaste fågellokaler.

          Betraktelser bakom ett bilfönster.
          Rolf Andersson
 
7         Andra Härnösandslokaler.
           Caj Åke Hägglund.
 
12       Berguvnytt:
           Verksamhetsberättelse Berguv Nord Väster-
           norrland 1984.               
           Andro Stenman.
 
15        Gråsiskornas häckning.
            Gunnel Malmqvist.
 
18        Från min horisont:
            Hur strömstaren skapades.
            Georg Holm.
 
20        Noterat:
            Svalan som hängde sig- och
            hela familjen.
            Börje Dahlén
 
22        Meddelanden:
            Myrfågelinventering 1985.
            Börje Dahlén
 
24         SOF:s ”FÅGELVAKT” – Krafttag mot
             illegal fågelhantering.
             Mats Forslund.
             Fågelvakt Ångermanland-
             Thomas Birkö.

26         Svenska Fågeltidskriftspaketet 1985
             Juhani Vuorinen.

27         Hackspett-86.
             Fredrik Haas.

30         Min mening:
             Om Gråspetten…
             Gunnar Melin.

31        Svar: - Kurt Holmqvist.
 
Omslagsbild: En ung duvhök har slagit en skata
och lämnar inte bytet under flera timmar trots
besöket av fotografen. FotoO: Sten Johansson.

Innehåll

 
35     Till minne av Georg Holm.
 
36     Meddelanden: Svensk Fågelatlas;
         Komplettera gärna med uppgifter
         från 1986.
 
37     Fågelrapport för Ångermanland 1984.
         Thomas Birkö
 
62      Noterat:
          Kuriosahäckning i holk.
          Mossiga knipholkar.
          Massdöd bland fåglar.
 
Omslagsfoto: Ung kungsörn på jakt efter byte. Klarar
sig haren? Svar i nästa nummer, missa inte den
spännande fortsättningen. Foto: Anders Lindström

Innehåll

 
67     Möten och exkursioner.
 
68     Fågelmyrar i nordvästra
         Ångermanland.

 
77     Inventering på Gnäggen 1985.
 
81     En tecknare presenteras.
 
85     Från faunavårdsgruppen.
 
92     Berguv-nytt.
 
96     Hackspett 1986.
 
101   Noterat.
 
106   Meddelanden.
 
107   Rapportmall för Ångermanland 1985.
 
111   Projekt ”Fågelvakt”
 
Omslagsfoto: Mindre hackspett. Foto: ?