1986

1986 kom två dubbelnummer av tidsskriften ut

Innehåll

 
3      Ledaren.
 
4      Ett utflyktsmål: Helgumssjöns
        delta- Fågellokal i inlandet.

 
15    Fågelrapport för Ångermanland 1985.
 
41    Meddelanden: Årsmötet 1986.
 
42    Sjöinventering i Västernorrlands Län.
 
44    Iakttagelser vid en fågelholk.
 
45    Från Faunavårdsgruppen:
        Inventeringsresultat för Projekt
        Kungsörn 1985.

 
47    Inventeringsresultat: Berguv
        i Västernorrlands län 1979-85.

 
Omslagsfoto: Två skärfläckor går in för landning
vid ett besök på sydligare nejder.
Foto: Anders Lindström

Innehåll

 
52    Dvärgsparven i Ångermanland och Sverige.
 
60    Från Faunavårdsgruppen.
        Kloralosutsläpp i Olofsfort.
 
62    Boträdsfällning på Järnäs-
        Ett rent nidningsdåd.

 
64    Miljögiftsanalys på Havsörn från Sollefteå.
 
71    Inventeringsresultat för Projekt
        Kungsörn 1986.

 
73    Konvalescensverksamhet 1985
        - omhändertagna fåglar.

 
76    Verksamhetsberättelse Berguv Nord i
         Västernorrland 1986.

 
78    ”Viltvårdare fick fängelse för skjuten örn”
 
79    Möten och exkursioner.
 
79    ÅOF- exkursion till Stora fjäderägg.
 
82    Noterat.
 
82    Större skrikörn- för andra gången
        anträffad i Ångermanland.

 
84    Förstafynd av Kejsargås i
        Ångermanland.

 
86    Svartpannad törnskata för första
         gången i Ångermanland.


87    Ovanlig häckplats för spillkråka.
 
89    Meddelanden.
 
91    Rapportmall för Ångermanland 1986.
 
95    Program 1987.
 
Omslagsfoto: Dvärgsparv i sommardräkt.
Foto: Olle Hedvall /N.