1987

1987 kom två dubbelnummer av tidsskriften ut

Innehåll


3.   Fågelrapport för Ångermanland 1986
      Kurt Holmquist

33. Ökenstenskvätta- nytt Ångermanlandsfynd.
      Thomas Birkö

36.  Meddelanden: Hur hårt drabbas fiskgjusen
       av försurningen?


37.  Kloralos blir regeringsfråga-
       Naturvårdsverket kräver stopp
       för användandet.


38.   Var finns ännu fjällgåsen häckande i
        Skandinavien och hur lyckas
        den i sin häckning?


39.   Jakten- angår den oss ornitologer?

42.   Tornfalkens förekomst i Ångermanland 1987.

43.   Rapportera in äldre fågelobservationer till
        Lrk!


44.   Möten och exkursioner: årsmötet 1987.

45.   Uggleexkursion: Ö-vik 27 Mars
        Hackspettsexkursion: 11 April


46.   ÅOF-exkursion till Mossaträsk: 29-30 Maj.
 
Omslagsbild: Talgoxar. Teckning: Björn Liedén

Innehåll


51.  Från redaktionen.

52.  Knölsvanens utbredningshistoria i
       Ångermanland.

       Thomas Birkö

59   Ringmärkningsuppgifter från skrattmåsar
       från Nolaskogs.

       Thomas Birkö

62   Taigasångare (phylloscopus inornatus)
       anträffad i Järved 10-12 Oktober 1987.

       Torbjörn Johansson

66    Verksamhetsberättelse Berguv
        Västernorrland 1987.

        Andro Stenman

69.  Öfjärden då och nu.

70.  Reserapport från Trondheimsfjorden.
       Stefan Morell

74.   Från faunavårdsgruppen: kloralosfrågan
        rullar vidare - jordbruksdepartementet har
        sagt ja till fortsatt användande.


76.    Ångermanländskt fågelskyddsregister.

79.    Skydda Alneskogen och Oxslåttern!

80.    Alneskogen blir naturreservat.

82     Ett utflyktsmål: Nora och Nordingråområdet.
         Kurt Holmqvist

88    Möten och exkursioner: fågelskådarhelg på
        Järnäs.


90    ÅOF- bibliotek.

92    Rapportmall för Ångermanland.

95    Program.

Omslagsbild: Gulsparv. Foto: Kurt Holmqvist