1988

1988 utkom tre nummer där nr 3 och 4 var ett dubbelnummer

Innehåll


3.   Fågelrapport för Ångermanland 1987.
      Thomas Birkö & Kurt Holmqvist

32.   Ett utflyktsmål: Nordingråområdet.
      Kurt Holmqvist

43.  Möten och exkursioner: Ugglelyssning
       Örnsköldsvik 26/3 hackspettar i
       Skuleskogen 9/4


44. ÅOF:s årsmöte i Nordmaling 23/4

45  Saxat: fåglar i Nordmaling och
      Bjurholm - - - en presentation.

46. Rapportera färgmärkta kanadagäss.

47. Bevingade ord: ingenting.

Omslagsbild: buskskvätta. Foto: Kurt Holmqvist
 

Innehåll


50.  Rapportmall för Ångermanland.

Omslagsbild: brushanar.
 

Innehåll

 
55.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö
 
56.  Etologiska studier av skatan.
       Anna-Lena Nilsson

64.  Möten och exkursioner:
       Ringmärkningskurs i Ö-vik.


65.  Norabygden 30/4, fågelskådningens
       dag – Ö-vik 8/5


66.  Fågelskådningens dag - Kramfors 8/5,
       Mossaträsk 4-5/6


68.   Nattsångarlyssning i Nora - Nordingrå
        11/6


69.   Nattsångarlyssning i Örnsköldsvik 18/6,
       SOF:s skogsbuss besöker Ångermanland
       23-25/7


71.  Uvutsläpp i Örnsköldsvik 28/8,
       ÅOF på Stora fjäderägg 31/8-10/9


75.  Fåglar på inlandsisen i Antarktis.
       Andro Stenman

79.  Kejsarpingvinens år.
       Andro Stenman

84.  Noterat: vit skata i Idbyn, några
       ringmärkningsuppgifter från Ö-viksområdet.


85.  Fängsla(n)de rosenfinkar.

86.  Markhäckande hornuggla.

87.  Pärluggla accepterar ny holk efter 3 dagar.

89.  Tips för nybörjarskådare.
       Johnny Österberg

91.  Från faunavårdsgruppen.
       Falk eller hök?


92.  Vård av omhändertagen fjällvråk.

96.  En olycka med lycklig utgång.

97.  Saxat: vårsträck av ladusvalor i tunnel
       genom alperna.

       Tror du på storken?

98.  Meddelanden: Föreningen
       Stora fjäderäggs fågelstation.


Omslagsbild: Full bromseffekt inför landningen.
Foto: Torbjörn Lilja /n.