1989

1989 gavs det ut två dubbelnummer av Gråspetten

Innehåll


3.   Från redaktionen.
      Thomas Birkö

4.  Tankar under en skidfärd.
     Tomas Rydkvist

14.  Verksamheten på Stora Fjäderägg 1988.
      Björn Olsèn

26.  Halmape - ett ljus i naturvårdsmörkret.
       Bent Christensen

93.  Berguv nytt: verksamhetsberättelse för
       Berguv Västernorrland 1988.

       Andro Stenman & Thomas Birkö

34   Berguv bubu bubo (l) - en telemetrisk
       studie av två adulta hanars rörelse under
       en del av vinterhalvåret

       Ulf Larsson, Anna Lodén & Jarone Pinhassi

40.  Noterat: stenskvätta söker hjälp.

41.    Mer om ugglors bostadsbrist.

42.    Apartheid i fågelvärlden.

43.    Meddelanden: ändringar av "kronans vilt" 

44,    Vad gör man när man hittar en
          ringmärkt fågel? 

45,   Ångermanlands ornitologi och framtiden? 

47,    Rapportera uv!
         Upprop - sothöna och rörhöna!
         Fågelskådningens dag 6-7 Maj

Omslagsbild: grönsiska Foto: Kurt Holmqvist
 

Innehåll


51.   Forsärlebo plundrat
        Thomas Birkö

52.   Fågelrapport för Ångermanland 1988.
        Kurt Holmqvist

91.   Klena straff i tjuvjaktshärva
        Thomas Birkö

92.   Biätare- ny ångermanlandsart
        Gudrun Norstedt

93.   Rapportmall för Ångermanland

Omslagsbild: Redan direkt vid ankomsten uppträder storlommen parvis på häckplatsen. Foto: Kurt Holmqvist