1990

1990 kom två dubbelnummer av tidsskriften ut

Innehåll


3.   Från redaktören.
      Kurt Holmqvist

4.   Med VOF till Haparanda Sandskär
      25-27 Augusti 1989.

      Kurt Holmqvist

13.  Hybridgås häckande i Ångermanland.
       Göran Sjöberg

15.  Upprop om invasionsrörelser av
       svartmes hösten 1990.


16.  Ångermanländskt flyttfågelkalendarium.
       Kurt Holmqvist

24. Sänd in era fenologilistor.

25.  Fågeltorn vid Helgumssjön.
       Kurt Holmqvist

28  Fågelgömsle vid Idbyfjärden.
       Kurt Holmqvist

30.  Nybörjarskådning.
       Mats Andersson

33. Hänt i fågelmarkerna.

42. Ringmärkning av alkor på Bonden 1989.
      Björn Olsén

44. Rapportmall för Ångermanland.

47. Nya Vår Fågelvärld.

Omslagsbild: Vit stork i Stensöden, Arnäs. Foto: Kurt Holmqvist.
 

Innehåll


51.  ÅOF 20-årsjubilerar 1991.
      Thomas Birkö

52.  Hur många fåglar häckar i
       Ångermanland?

       Birger Risberg

61.  När såg du en dinosaurie senast?
       Thomas Birkö

63.  Dags att rapportera.

64.  Fågelrapport för Ångermanland 1989.
       Kurt Holmqvist

89.  Berguv Nord Västernorrland
       verksamhetsberättelse 1990.

       Andro Stenman

91.  Inventering på Bonden 1990.
       Kurt Holmqvist

93.  Inventering på Gnäggen 1990.
      Thomas Birkö

94.   Medlemsavgiften 1991.

95.   Norrlandssvarar´n.

95.    Club 300:s telefonsvarare.

Omslagsbild: Kungsörn mobbad av kråka.Foto: Leif Wikberg.