1991

1991 kom två dubbelnummer ut

Innehåll


3.    Ångermanlands Ornitologiska
       Förening 20 år.

       Thomas Birkö

11.  En storlomshistoria.
       Kurt Holmqvist

14.  Texelresa påsken 1990.
       Stefan Morell

24.   Hänt i fågelmarkerna.

31   En vecka på Fjäderägg.
       Kurt Holmqvist

35.  Ringmärkning i Idbyfjärden.
        Thomas Birkö

39.   Ångermanlands häckfåglar – Ugglor.
       Birger Risberg

42.  Pärluggleprojekt i Ångermanland.

43.  Upprop och meddelanden.

46. Bli prenumerant på Svenska fågeltidskriftspaketet 1991.

Omslagsbild: Pärluggla som valt en skorstensstubbe till boplats.
Foto: Ove Källström.
 

Innehåll


51.  Fågelrapport för Ångermanland 1990.
       Kurt Holmqvist

80.   Nattskärrelåt på kärra.
        Thomas Birkö

82.   Gå över gränsen.
        Kurt Holmqvist

84.  Södra Ulvön.
        Kurt Holmqvist

90.  Skäggmes - Ny Ångermanlandsart.
       Torbjörn Johansson

91.  Skäggmeslimerick.
       Thomas Birkö

92.   Kungsfiskaren i Ångermanland.
        Kurt Holmqvist

94.  Färgmärkta skrattmåsar.

Omslagsbild: Korpar. Foto: Torbjörn Lilja /N.