1992

Innehåll


3.   Rörhönan och sothönan i Ångermanland.
      Kurt Holmqvist

11. Pärluggleprojektet 1991.
      Torbjörn Johansson

14. Skapar mindre hackspetten sin
      egen födosöksbiotop?

      Thomas Birkö

16. Inventeringsresultat Gnäggen 1991.
     Thomas Birkö

19. Hjälp naturskyddet i Lettland!
     Thomas Birkö

20.  Ett utflyktsmål: Skags udde.
      Per Holgén

Omslagsbild: Havsörn. Foto: Ove Källström.
 

Innehåll


27.  Strömstaren – vinterbadaren.
       Thomas Birkö

33.  Sträckräkningar 28 september 1991.
       Kurt Holmqvist

37.  Fyrfallet på Eggegrund.
       Urban Grenmyr

40.  Eggegrund, en beskrivning.
       Kurt Holmqvist

42.  Tillskott till ÅOF:s bibliotek.

43.  Lokalt förbud mot kraftiga råttgifter.
       Thomas Birkö

44.  Pilgrimsfalken åter i Ångermanland?
       Thomas Birkö

45-   Pressgrannar.

Omslagsbild: Lavskrika. Foto: Ove Källström.
 

Innehåll


51.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

52.  Fågelrapport för Ångermanland.
       Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Lappuggla.Foto: Torbjörn Lilja /N.
 

Innehåll


83.  Ringmärkning Idbyfjärden 1991-1992.
       Thomas Birkö

91.  Vad innehåller lokalföreningarnas tidskrifter?
       Per Holgén

92.  Finlandssvensk fann fjädrar från
       finsksvenskt fågelmöte.

       Thomas Birkö

93   Notiser.

Omslagsbild: Talltita.Foto: Torbjörn Lilja /N.