1993

Innehåll


3.   Från redaktionen.
      Thomas Birkö

4.   Kungsörnen i Ångermanland.
      Thomas Birkö

16.  Om fågelnamn.
       Tommy Puktörne

19.  Prutgåssträck utmed
       Norrlandskusten 22/9 1990.

      Lars Olausson

21.  Gråspett - naturligtvis rapportart
      även i Ångermanland.


21.  ÅOF:s försäljning.

22.  Notiser.

Omslagsbild: Tranor på häckningsmyren. Foto: Torbjörn Lilja /N.
 

Innehåll


27.   Från redaktionen. 
       
Thomas Birkö

28.   Lettlandsresan 27 Augusti -
        1 September 1992.

        Rolf Larsson

40.   Nyckelbiotoper för skogens
        flora och fauna.

        Lasse Bengtsson

43.   Ökad uppmärksamhet för vissa arter.
        Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Sädesärla, Lettlands nationalfågel.
Foto: Kurt Holmqvist.
 

Innehåll


51.   Fågelrapport för Ångermanland 1992.

78.   Notiser.
 
Omslagsbild: Nötskrika. Foto: Torbjörn Lilja.

Innehåll


83.  Från redaktionen.
      
Thomas Birkö

84.   Rekordfågelskådningshelg.
        Kurt Holmqvist

88.  Årsmötet 1993.
       Kurt Holmqvist

90.  Fågelskådningens dag 1993.
      Kurt Holmqvist

91. Fågel Blå.
      Kurt Holmqvist

92.  Forsärla som extrapappa.
       Kurt Holmqvist

93.  Invandring av vitryggiga hackspettar?
       Thomas Birkö

Omslagsbild: Dalripa.Foto: Ove Källström.