1994

Innehåll


 3.   Från redaktionen.
      Torbjörn Johansson

 4.  Kustfågelinventering i Ångermanland 1987.
     
Urban Grenmyr och Kurt Holmqvist
     Kustens natur.
  .  Historik.

6.   Bakgrund.
      Inventerad kuststräcka 1987.

7.   Båtlag.

8.   Metodik.

11.  Resultat.

24.  Diskussion.

28.  Litteratur.

32.  Karta över inventeringsområdet.
.
33.   Sammanställning över inventeringd-
        resultatet 1987

34.  Inventeringsresultat för delområde
       Grundsundakusten.

36.  Inventeringsresultat för delområde
       Yttre brantkusten.

38.  Inventeringsresultat för delområde
       Inre brantkusten.

42.  Inventeringsresultat för delområde
       Södra brantkusten.
44.  Inventeringsresultat för delområde
       Fjärdarna.
46  Inventeringsresultat för delom-
      råde Ångermanälven.

Omslagsbild: Fiskmås.Foto: Kurt Holmqvist.
 

Innehåll


51  Från redaktionen.
      Thomas Birkö

52  Rovfåglar, ugglor och strömstare
      - projektarter i Örnsköldsvik 1993.
     
Thomas Birkö

58  Eilat - ett fågelparadis.
     
Håkan Lindblom

70  Upprop.
     
- Rapportera fjällgåsobservationer!

71  Ringmärkning vid Idbyfjärden och
       Måsån 1993.
     
Torbjörn Johansson

76  Stöd till fågelskydd i Norra Lettland.
      
Thomas Birkö

77  Lästips: Sjöfågelsträck i Västerbotten.

78  Upprop.
      - Rapportera in storlom!
      - Kornknarr. Riksinventeringsart 1994

Omslagsbild: Nötväcka.Foto: Leif Johansson.
 

Innehåll


83  Fågelrapport för Ångermanland 1993.
      Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Tjäder, spelande tupp och höna.
Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll


115.  Från redaktionen.

116.  Gråspettinventering i Härnösand.

117.  Inventering av Bonden och Gnäggen 1994.

121.  Biätare - en biprodukt av skogsinventering
         - bidrog till fynd av en ny Ångermanlandsart
         - Ängshök!


122.  Rosenstare - förstafynd i Ångermanland.

123.  Kamskrake observerad i Skags hamn.

124.  Vitstrupig vaktel i Stubbsand
         - första fyndet i Sverige?

         Thomas Birkö

126.  Svart svan - en parkrymling
          härstammande från Australien.


127.  Pilgrimsfalk - en vinterobservation.

128.  Fågelskådningens dag 15 Maj.

128.  Oförändrad medlemsavgift 1995.

129.  Nattsångaråret.

129.  Flyginventering av sångsvan.

130.  Sjöfågelsträcket längs södra
          Ångermanlandskusten hösten 1994.

          Kurt Holmqvist

132.  Lappmesinvasion hösten 1994.

134.  Europeiska flyttfågeldagen 1994.

136.  Notiser.

Omslagsbild: Myrspov. Foto: Leif Johansson.