1995

Innehåll


3.     Från redaktionen.
       Thomas Birkö

4.    Ringmärkning vid Måsån 1994.
     
Thomas Birkö och Torbjörn Johansson

10.  Nya fågeltorn i Örnsköldsvik.
       Thomas Birkö

14.  Kungsörn - inventering och
       skydd 1994.

       Thomas Birkö

15.  Uggleprojekt 1994.
      
Thomas Birkö

16.  Strömstare 1994.
       Thomas Birkö

17.  Björnaskolan holkmästare i
       Övik 1994.
     
Thomas Birkö

18. Sångsvaninventering 14-15
      januari 1995.

      Kurt Holmqvist

20.  Ringmärkare och assistenter
      till Stora Fjäderäggs fågelstation.

      Mikael Nordendahl

Omslagsbild: Brushane.Foto: Ove Källström.
 

Innehåll


27.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

28.  Fågeldöd längs Ö-vikskusten.
      
Thomas Birkö

34.  Rostand - första fyndet i Ångermanland.
       Kurt Holmqvist

35. Första häckningen av vitkindad gås
       i Ångermanland.

      Thomas Birkö

37.  Fiskgjuseinventering i Ö-vik 1994.
       Thomas Birkö

40.  Sillgrissla från Nordatlanten häckande
       i Bottenhavet.

       Roland Staav

48.  Notiser.
     
Inlandsfynd av vigg under vintern.
      Börje Nilsson

      Albinistisk grönfink.
      Gunnel Malmqvist

      Rapporterande fåglar - finns dom?
       Gunnel Malmqvist

Omslagsbild: Mindre strandpipare. Foto: Leif Johansson.
 

Innehåll


51. Från redaktionen.
     Kurt Holmqvist

52.  Fågelrapport för Ångermanland 1994.
      
Kurt Holmqvist

78.  Notiser.
       Norrskär - en rar ö i Kvarken
       Winbergpengar till SOF:s framtidsfond
      Ny ångermanländsk fenologilista
      EU:s fågeldirektiv stärker fågelskyddet i Sverige
      Alneskogen naturreservat

Omslagsbild: Tordmular på Bonden. Foto: Urban Grenmyr.
 

Innehåll


83.   Från redaktionen.
        Thomas Birkö

84.  Sträcket vid Härnösands- och
        Häggdångerskusten.
       
Kurt Holmqvist

86.  Större Gulbena, Tringa melanoleuca,
        förstagångsfynd i Ångermanland.
       
Birger Risberg

88.  Invasionsarter.
      
Kurt Holmavist

90.  Fågelskådningens Dag -7 Maj.
        Kurt Holmqvist

91.   Årsmötet 1995.
       
Kurt Holmqvist

92 .  World Bird Watch Day - 7 Oktober.
        Kurt Holmqvist

93.  Rapportera 1995 års fågelobservationer.
      
Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild Tofsmes. Foto: Pelle Molin.