1996

Innehåll


3.   Från redaktionen.
      Thomas Birkö

4.   Vinterfågelmatning.
     
Thomas Birkö

9.   Kungsfågelsångare, Phylloscopus
      proregulus
, förstafynd under World
      Birdwatch Day.
     
Torbjörn Johansson

11.  Ringmärkning vid Måsån och Idbyfjärden
       1995.
     
Thomas Birkö

18.  Rapportera färgmärkta kungsörnar.
       Bosse Haglund och Claes-Göran Ahlgren

20.  Tjugo år med berguvar.
       Thomas Birkö

22.  Notiser.
       Mer kunskap om de nordsvenska tranornas '
        flyttning behövs!
        Efterlysning av Madame Rouge
        Azurmes i Åsele

Omslagsbild: Björktrast. Foto: Kurt Holmqvist.
 

Innehåll


27.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

28.  Gaviksfjärden - ett sjöfågel-
       eldorado.
      
Kurt Holmqvist

29.  Avvikande nötskrika.
      
Kurt Holmqvist

30.  Större turturduva - första fynd
        i Ångermanland?
      
Thomas Birkö

32.  Vita storken i Limbazi län, Lettland.
       Arnis Berzins

36.  En Skåneresa 27/9-1/10 1995.
       Torbjörn Johansson

41.  Sommaräventyr med smålommar.
       Håkan Lindblom

43.  Riksinventering 1996 och 1997.
       Kurt Holmqvist

46.   Tips om hur man skiljer ormvråk,
        fjällvråk och bivråk i flykten.

        Nils Lundmark

Omslagsbild: Smålom. Foto: Ove Källström.
 

Innehåll


51.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

52.  Fågelrapport för Ångermanland.
       
Kurt Holmqvist

77.  Avvikande kaja i Docksta.
      
Kurt Holmqvist

78.  Notiser.
      
Kattens fångst av fåglar
       "De komma från öst och väst"
       Dvärgmås från Västerbotten flög
       till USA
       Blåstjärt - Taigans "Fågel Blå"

Omslagsbild: Smalnäbbad nötkråka.
Foto: av Stefan Morell.
 

Innehåll


83.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

84.  Storskarvskolonier etablerade i
       Ångermanland.
      
Thomas Birkö

87.  Trekull av kungsörn i Ångermanland.

89.  ÅOF-årsmöte och invigning av skådarlada
       vid Östansjösjön i Gottne.
      
Kurt Holmqvist

91.  "Big sit" - 5 Maj.
      
Torbjörn Johansson

93.  Fågelskådningens Dag - 12 Maj.
      
Kurt Holmqvist

93.  Rapportera 1996 års fågelobservationer.

94.  Gott Nytt År 1997.

Omslagsbild: Pärluggla.Foto: Ove Källström.