1997

Innehåll


3.   Från redaktionen.
      Thomas Birkö

4.   En resa norrut 15-19 juni 1996.
     
Torbjörn Johansson

9.   Långväga gäst gav många långväga
      besökare.
     
Kurt Holmqvist

10. SOF på Internet.

11.  Ringmärkning vid Måsån 1996.
     
Thomas Birkö

18.   Berguv Nord - en resumé över
       20 års framgångsrikt faunavårdsarbete.
       
Kicki Östensson och Andro Stenman

24.  Berguv Nord Västernorrland 1996.
      
Andro Stenman

26.  Berguv Nord på Internet.

27.  Upprop.
      
Rapportera in berguvar!
        Sångsvan - riksinventeringsart 1997.
        Upprop om färgmärkta gråtrutar
        från Finland.
        Upprop om fjällvråkssträck!

30.  Notiser.
      
Ångermanländska örnar på
       vinterkvarter i Mellansverige.
       Smådopping övervintrar i kanalen
        i Härnösand.
        Massdöd av ejder oroar.
      Lappugglor på gång.

Omslagsbild: Lappuggla. Foto: Torbjörn Lilja /N.
 

Innehåll


35.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

36.  Erik Bartler avliden.
      
Jan W. Mascher

39.  ÅOF:s årsmötesexkurision 4 Maj 1997.
      
Kurt Holmqvist

39. Våren och försommaren 1997
      - när skådarna invaderade Västerbotten.
     
Kurt Holmqvist

40.  Tranvåren 1997.
      
Kurt Holmqvist

41.  Exkursionsrapporter från Kramfors.
      
Kurt Holmqvist

42.  Projekt Lom 1996.
      
Håkan Lindblom

48.  Berguv Nord 20 år – Jubileumsskrift.

49.  FSC-standard för skogscertifiering klar.
      
Thomas Birkö

54.  Spillkråka med bostadsproblem.
      
Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Mindre hackspett. Foto: Leif Johansson.
 

Innehåll


59.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

60.  Svarthakedoppingen i Ångermanland 1996.
      
Kurt Holmqvist

68.  Preliminärt resultat från Projekt
       Pilgrimsfalk 1997.
      
Kurt Holmqvist

69.  Invasion av vitvingade tärnor i Sverige.
      
Kurt Holmqvist

70.  Lappugglevåren 1997.
      
Kurt Holmqvist

70.  Nordens vagabond – Lappugglan.

71.  "Big sit" - artsamlartävling 19 Maj.
      
Torbjörn Johansson

73.  Projekt Havsörn - ett lyckat
        faunavårdsprojekt.
       
Kurt Holmqvist

76.  Protestera mot beslutet om
       sommarjakt på morkulla!
      
Håkan Lindblom

77.  Vilka alternativ till skyddsjakt?
      
Thomas Birkö

78.  Notiser.

Omslagsbild: Järpe. Foto: Torbjörn Lilja /N.
 

Innehåll


83.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

84.  Fågelrapport för Ångermanland 1996.
      
Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Talgoxe, hona. Foto: Kurt Holmqvist