1998

Innehåll


3.    Från redaktionen.
      Thomas Birkö

4.   Kungsörnen i Ångermanland 1997.
    
Thomas Birkö

8.    Konstbon för kungsörn.
      
Andro Stenman och Ove Källström

12.  Berguv Nord - jubileum i Gideå bruk.
      
Thomas Birkö

14.  Inventeringskriterier för Berguv Nord.
       Andro Stenman

16.  Fågelpopulationernas storlek
       i Västernorrlands län.
      
Kurt Holmqvist

19.  Riksinventering av turkduva 1998.
      
Kurt Holmqvist

21.  Notiser.
      
Rapport om en trana.
       Imponerande mindre skrikörnssträck.
       Rovfågelsälskare.
       Rapportera halsmärkta sångsvanar!
       April, april!

Omslagsbild: Sträckande tranor. Foto: Kurt Holmqvist.
 

Innehåll


27.  Från redaktionen.
       Thomas Birkö

28.   Ringmärkning vid Måsån 1997.
       
Thomas Birkö

32.  Fågelholkar - räddningen
       för hålhäckande fågelarter.
      
Kurt Holmqvist

35.  Vart tog fågelbordsgästerna vägen?
      
Kurt Holmqvist

36.  Rapport från föredrag i Sundsvall
       - "Fåglarna Ekologi" 14 Februari 1998.

       Kurt Holmqvist

38.  Observera mera och noggrannare?
      
Kurt Holmqvist

39.  Fågelskyddskonferens i Umeå
       20-22 Februari.
      
Thomas Birkö

40.  Tjädern - hur det gå för den
       i framtidens skogar?
      
Thomas Birkö

Omslagsbild: Pärluggleungar. Foto: Börje Olsson.
 

Innehåll


51.  Från redaktionen.
       Kurt Holmqvist

52.  Fågelrapport för Ångermanland 1997.
      
Kurt Holmqvist

81.  Smådoppingen i Ångermanland.
      
Kurt Holmqvist

83.  Rapportera in 1998 års observationer.
      
Kurt Holmqvist

84.  Europeiska fågelskådardagen.

84. SOF satsar på IT.

85.  Notiser.
      
Backsvala återfunnen i Afrika.
       Några andra Norrländska långåterfynd.
       Fågelnyheter från Ångermanland
       oktober 1998 till januari 1999.

Omslagsbild: Varfågel av rasen pallidirostris, Tannelbådan 1985. Foto: Lars Edenius
 

Innehåll


91.   Från redaktionen.
        Thomas Birkö

92.  Sångsvanen i Ångermanland.
       
Kurt Holmqvist

96.  Nya fågelskådningsperspektiv från USA.
      
Anki Hambäck

100.  Personal till Ånnsjöns fågelstation.

101.  Riksinventeringsarter 1999-2001.

101.  Riksinventering av storspov 1999.

Omslagsbild: Korp. Foto: Ove Källström