1999

Innehåll


3.    Från redaktionen.
       Thomas Birkö

4.    Projekt lom, 1997-98.
       Kurt Holmqvist

13.  Ringmärkning vid Måsån 1998.
       Thomas Birkö

20.  Bli medlem i SOF.
      Thomas Birkö

21  Rapportera in berguvar 1999!

Omslagsbild: Pärluggla. Foto: Ove Källström
 

Innehåll


27.  Från redaktionen.
      Thomas Birkö

28.  Något om arkeologisk fågelforskning
       och ångermanlandsfåglar i forntiden.

      Jan W Mascher

33.  Bofink, lövsångare och rödhake på 
       prispallen i skogen.

       Birger Risberg

44.  Fågelguiden, en kort recension.
      Kurt Holmqvist

45.  Utblickar i Sverige, Skåne.
      
Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Rödhake. Foto: Ove Källström.
 

Innehåll


51.  Från redaktionen.
      Thomas Birkö

52.  Vart tog gråsparven vägen?
       Vinterräkning av gråsparvar och
       pilfinkar i Örnsköldsvik.

       Jan W Mascher

64.  Sydsverigeresa hösten 1999.
       Kurt Holmqvist

66.  Riksinventeringsarter.
       Kurt Holmqvist

68.  Höglandssjön, central fågellokal
       i Örnsköldsvik.
     
Thomas Birkö

70.  Berguvens förekomst i Norrland,
       resultat av riksinventeringen 1998-99.
     
Andro Stenman

Omslagsbild: Nötskrika. Foto: Kurt Holmqvist.
 

Innehåll


75.  Från redaktionen
       Kurt Holmqvist

76.   Fågelrapport för Ångermanland 1998.
        Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Ung ljungpipare. Foto: Kurt Holmqvist