2000

Innehåll


3.      Från redaktionen   
         Kurt Holmqvist

4.     Fågelrapport för Ångermanland 1999   
        Kurt Holmqvist

45.  Steglitsen i Ångermanland   
        Kurt Holmqvist


Omslagsbild: En subadult tatarfalk (falkenerarfalk)
sågs i Resele 15-16 juli 1999. Troligen samma falk
observerades i Örnsköldsvik 14 juli 1999.
Foto: Lennart Danielsson.

Innehåll


51.  Från redaktionen   
        Kurt Holmqvist

52.  Lominventering i Ångermanland 1999   
        Kurt Holmqvist

56.  Notiser   
       
        Talltita fångar tappade smulor från
        tretåig hackspett   
        Jan W Mascher

        Nya rödlistan   

59.  Örnsträcket genom Ångermanland   
        Kurt Holmqvist

62.  Hjälp till att övervaka fåglarna i vinter!  

Omslagsbild: Storlom med en liten "matbit" till uppvaktning av makan. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll


67.  Från redaktionen   
        Kurt Holmqvist

68.  Reserapport från Israel   
        Kurt Holmqvist

74.  Notiser   
        Håll utkik efter ... (tranor och andra
        individmärkta fåglar)   
76.  Upprop om vårfåglarnas ankomst till
       mellersta och norra Norrland  
77.  Kråka med lite pigment         
       Ur led var tiden   
78. Invasionsarter under hösten 2000  

Omslagsbild: Levantbulbylen är en karaktärsart på
många håll i Mellanöstern och Arabiska halvön.
Det engelska namnet Arabian babbler är mycket
talande för denna ljudliga uppenbarelse.
Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll


83.  Från redaktionen   
        Kurt Holmqvist

84.  Lominventering i Ångermanland 2000  
        Kurt Holmqvist

88.  Ringmärkt ångermanländsk kungsörn funnen
       död i Lappland - tangerat åldersrekord
       (32år) 
 
       Thomas Birkö

90.  Riksinventeringsart 2001: fiskgjuse   

90.  Notiser   
        Sena fynd i Sverige   
91.  Sena fynd hos våra grannar   
       Sena fynd i Ångermanland   
92.  Intressanta fynd år 2001   
        Rara fynd i våra grannländer   
        Många sträckare   
        Många vitkindade gäss i södra Sverige  
93.  Tekniska hjälpmedel för naturskådare av
        olika slag  
94.  Dagligt utbyte av norrländska fågelnyheter  
       Fågelövervakning -- Din hjälp behövs  

Omslagsbild: En av alla tallbitar som setts i Ångermanland vintern 2000-2001. Foto: Oskar Norrgrann.