2001

Innehåll


3.   Från redaktionen  
      Kurt Holmqvist

4.   Fågelrapport för Ångermanland 2001    
      Del 1 av 2 - Smålom till strandskata  

      Kurt Holmqvist

Omslagsfoto: Sångsvanar och gräsänder.
Foto: Kurt Holmqvist

Innehåll


27.  Från redaktionen  
        Kurt Holmqvist

28.  Fågelrapport för Ångermanland 2001    
        Del 2 av 2 - Mindre strandpipare till
        videsparv 
  
        Kurt Holmqvist

Omslagsfoto: Enkelbeckasin, dununge.
Foto: Yngve Nylander

Innehåll


67.  Från redaktionen  
        Kurt Holmqvist

68.  Kungsörnsprojektet i Ångermanland
       1999-2001   

        Kurt Holmqvist

70.  Projekt lom 2001   
        Kurt Holmqvist

74.  Värdefullt vetande från andra
       fågeltidskrifter   

        Kurt Holmqvist

74.  Noterat   

76.  Mediandatum för vanliga flyttfåglar vårarna
       1968-2002 
  
        Kurt Holmqvist

77.  Hur vanliga är vissa arter som häckfåglar
        i inre delarna av Ångermanland?  

        Kurt Holmqvist

78.  Norasundet - en bra lokal under vårarna   
        Kurt Holmqvist


Omslagsbild: Tjäderhöna som käkar grus.
Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll


83.  Från redaktionen   
        Kurt Holmqvist

84.  Fågellokaler längs nedre Ångermanälven   
        Kurt Holmqvist

90.  Ny häftig sverigeart 19-20 maj 2001
       - svartbrynad albatross  
 
        Kurt Holmqvist

91.  Ägretthäger på besök i april-maj 2001   
       Kurt Holmqvist

93.  Skäggmes vid Älandsfjärden 3 maj 2001   
       Kurt Holmqvist

93.  Ringand vid Näske brygga 1 maj 2000   
       Kurt Holmqvist

94. Storlabb 14 maj 2000  
       Kurt Holmqvist

94. Större skrikörn 7 maj 2000   
       Kurt Holmqvist

Omslagsbild: En gråspetthane letar godis.
Foto: Ove Söderlind.