2004

Innehåll


3.    Från Redaktionen  
       Kurt Holmqvist

4.   Standardrutterna i Ångermanland - ett led i
       fågelövervakningen
   
      Urban Grenmyr & Åke Lindström

12. Projekt Kungsörn i Västernorrland
      1999-2003
   
      Thomas Birkö

Omslagsbild: Kungsörn inom sitt revir någonstans i
Ångermanland. Foto: Ove Källström

Innehåll


27.    Från Redaktionen
         Kurt Holmqvist
 

28.   Fågelrapport för Ångermanland 2003
         Kurt Holmqvist


Omslagsbild: Göken upplevs bli allt mer sparsam för varje år. Foto: Björn Gustafsson

Innehåll


87.   Från ordföranden  
        Thomas Birkö

88.  Inventering av Gnäggen 2004   
       Urban Grenmyr

90Internationellt ungdomsutbytesläger mellan
       Sverige och Malta i Falsterbo 30 juli -
       8 augusti 200
4   
       Anna Lindgren

97.  Noterat
        Unikt återfynd av Fjäderäggsfågel   
        Missfärgad stenskvätta   
98.  Ovanliga trädkryparhäckningar?   
        Ansamling av stenskvättor   

Omslagsbild: Hökugglan förekommer fortfarande i en häckande population i landskapets inre och västra delar. Foto: Ove Källström.

Innehåll


103.   Från redaktionen   
           Kurt Holmqvist

104.  Största sträcksummorna vid
          Ångermanlandskusten  
 
          Kurt Holmqvist

117.   Förstafynd i Ångermanland  
          Skatgök  
          Kanelårta
   
          Kurt Holmqvist

118.   Faunatrender 2004 
          Nötkråkorna - hur många är dom i
          Sollefteå  

          Urban Grenmyr

120.  Forsärla  
          Kurt Holmqvist
       
         Amerikansk kricka
  
         Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Forsärlan har ökat vid möjliga häcklokaler i landskapet. Foto: Björn Gustafsson.