2006

Innehåll


3.    Från redaktionen
        Kurt Holmqvist

4.    Några förändringar i fågelfaunan i den nordiska
       taigan
relaterade till skogsbrukets påverkan.
       Lasse Bengtsson

15. Upprop till häckfågeltaxeringen
       Kurt Holmqvist

16. Smådoppingen i Ångermanland
       Kurt Holmqvist

18. Uggelhösten 2005
       Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Tretåig hackspett vid bohål i en björk.
Den tretåiga hackspetten är en av de arter som
påverkas mest när sumpskogarna minskar.
Foto: Ove Källström.

Innehåll


23.   Från redaktionen
        Kurt Holmqvist

24.  Elva år med ringmärkning i Idbyfjärden och
        Måsån, Arnäs socken 
 
       Thomas Birkö

43.  Fågelminnen från Svalbard  
        Sofia Lund & Anders Lindström

Omslagsbild: Blåhake i häckningsmiljö. Foto: Anna Lindgren.

Innehåll


51.  Från redaktionen
        Kurt Holmqvist

52.   Fågelrapport för Ångermanland 2005  
        Kurt Holmqvist


Omslagsbild: Större strandpipare i häckningsmiljö i fjällen. Foto: Anna Lindgren.

Innehåll


115.  Från ordföranden
          Thomas Birkö

116. Botniabanan fågelskyddsäkras - ett samarbete
         mellan ÅOF, Berguv Nord och Botniabanan

         Thomas Birkö

125. En miljon kronor i kompensation för
         Botniabanans intrång i Öfjärdens
         fågelskyddsområde

         Thomas Birkö

128. ÅOFs majresa till Väskusten
         Anna Lindgren

131. Några godbitar från höstens skådning
         2006

         Kurt Holmqvist

Omslagsbild:  Nötväckan har blivit en allt vanligare
fågelbordsgäst i hela landskapet. Solrosfrön är
favoriten oavsett vilken årstid man matar. De verkar
ta med sig ungarna till fågelborden om man matar
under sommaren, kanske för att visa var mat finns
att hämta. Foto: Kurt Holmqvist.