2007

Innehåll


3.     Från ordföranden.
       Thomas Birkö

4.    Projekt Kungsörn Y-län 2006.
       Thomas Birkö

13.  Sträcket av sjöfågel och vadare
        på Härnön 2005 och 2006.

        Kurt Holmqvist

19.   Rovfågelsträcket i Härnösands
        kommun 2005 och 2006.

        Kurt Holmqvist

23.  Fågelrapportering och regionala
       rapportkommittén.

       Regionala rapportkommittén

27.  Notiser.

27.  Andra fyndet av Atlantisk
       sillgrissla på Bonden.


28.  Tre svenskmärkta videsparvar
        återfunna i Kina.


29.  Större turturduva- andra fyndet
        i Ångermanland.


30.  Idbyfjärdens naturreservat.
 
Omslagsbild: Sparvhöken är vår vanligast förekommande rovfågel och häckar i hela landskapet. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll


35.   Från redaktionen.
        Kurt Holmqvist

36.   Fågelrapport för Ångermanland 2006.
        Kurt Holmqvist, Thomas Birkö, Pekka Bader
 
Omslagsbild: Gräshoppsångaren vid Gådaån hördes under fem veckor. Foto: Björn Gustafsson.

Innehåll


91.     Från redaktionen.
          Kurt Holmqvist

92.     Inventering av kungs- och havsörn i
          Ångermanland 2007.

          Thomas Birkö

96.     ÅOF-resa till Varanger 2007.
          Åsa Ljunglöf och Margareta Nordin

102.  Notiser.

102  Tjockfot - första fyndet i Ångermanland.
Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Tuvsnäppa fotograferad under Varanger-
resan 2007. Arten är troligen bara sporadisk även i Varanger
och möjligheter finns ännu att göra första
fyndet i Ångermanland. Foto: Björn Gustafsson.

Innehåll


107.  Från ordföranden.
          Thomas Birkö

108.   Projekt lom 2005-2007.
           Kurt Holmqvist

112.  Vårsträcket i Härnösands kommun 2007.
          Kurt Holmqvist

116.  Notiser.

116.  Mongolpiplärka - första fyndet
          i Ångermanland.


117.  Trevliga vinterfynd.
          Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Rastande blåhake under höststräcket.
Foto: Kurt Holmqvist.