2008

Innehåll


3.    Från redaktion och rapportkommitté.
       Kurt Holmqvist

4.    Hänt i fågelmarkerna 2008.
       Kurt Holmqvist

6.    Rapportera fåglar!
       Rrk Ångermanland via Pekka Bader

8.    Höststräcket i Härnösands kommun 2007.
       Kurt Holmqvist

13. En resa till Cape Cod november 2005.
       David Rocksén

Omslagsbild: Ägretthäger på vinterbesök vid Sursundet i Nora. Foto: Erling Strandgren.

Innehåll


23.   Från redaktionen.
         Kurt Holmqvist

24.   Fågelrapport för
         Ångermanland 2007.

         Kurt Holmqvist, Pekka Bader, Thomas Birkö

62.   Ringmärkning vid Skags udde,
        Örnsköldsvik 2006-2007.

        Anders Lindström, David Rocksén och
        Thomas Birkö

Omslagsbild: Hökuggla noterades med några exemplar under året. Foto: Pekka Bader.

Innehåll

 

75.  Från ordföranden.
       Thomas Birkö

76.  Spanien 13-28 mars 2008.
        Anna Lindgren och Oskar Nilsson

86.  Intressanta senhöstobservationer.
       Kurt Holmqvist

86.  Vitryggig hackspett.
87.  Vit stork.
88.  Härfågel.
89.  Upprop - Vinterfåglar inpå knuten.
89.  Upprop - Unga Fågelguider?

90  Upprop - Berguv i Sverige 2009.
       Henry Engström/ Berguv Nord

Omslagsbild: Gåsgam i Coto Doñana.
Foto: Anna Lindgren.
Innehåll

95.    Från redaktionen.
          Kurt Holmqvist

96.    Mindre skrikörn (Aquila pomarina) 
          - förstafynd i Ångermanland. 
(rättelse;
          fyndet avser större skrikörn efter foto-
         granskning).
         Thomas Birkö

101.  Intressanta observationer 2008.
          Kurt Holmqvist

101.  Rosenstare.
102.  Tuvsnäppa - Förstafynd i Ångermanland.
102.  Brednäbbad simsnäppa.
103.  Svart rödstjärt.
103.  Engelsk sädesärla.
104.  Rekordsen prutgås.
104.  Mandarinand
105.  Ugglor hösten 2008.
109.  Bändelkorsnäbb.
109.  Ångermanländsk storskarv funnen i Tunisien.

110.  Riksinventering - berguven i Ångermanland
          2009.

          Berguv Nord / Andro Stenman

Omslagsbild: Rosenstaren i Norrfällsviken. Foto: Mikael Svensson.