2009

Innehåll
 

3     Från ordföranden.
       Thomas Birkö

4    Kungsörnen i Ångermanland 2008.
      Thomas Birkö

7    Sträcket i Härnösands kommun 2008.
       Kurt Holmqvist

14  Svalbard 8-13 juni 2008.
       Anna Lindgren
 
Omslagsbild: Stormfågel med Svalbard i bakgrunden.
Foto: Anna Lindgren.

 Innehåll


27.   Från ordföranden.
        Thomas Birkö

28.   Fågelrapport för Ångermanland 2008.
         Kurt Holmqvist, Pekka Bader, Thomas Birkö

Omslagsbild: Jagande tornfalk.
Foto: Kurt Holmqvist.


 

Innehåll


71.  Från ordföranden.
       Thomas Birkö

72.  Kungsörnen i Ångermanland 2009.
       Thomas Birkö

73.  Ett ovanligt lyckat Ångermanländskt
       fågelår 2009.


73.  Brokig kardinal- Första fyndet av en
       Amerikansk tätting i Ångermanland.

       Thomas Birkö

77.  Kohäger (Bubulcus ibis)
       förstafynd i Ångermanland.

       Kurt Holmqvist

79Expedition Blåstjärt i Ångermanland
       - mission completed.

       David Rocksén

81.  Blåstjärten i Sverige.
       Thomas Birkö
 
Omslagsbild: Kohägern i Berg. Foto: Christer Pettersson.

 Innehåll
 

91.    Från redaktionen.
         Kurt Holmqvist

92.   Att följa med sträcket - En höstresa till
        södra Sverige.

        Kurt Holmqvist

Omslagsbild: En på Öland mycket sällsynt gäst drog till sig mängder av skådare. En ung tärnmås vid
Ventlinge 8 oktober 2009. Foto: Kurt Holmqvist.