2010

Innehåll


3.    Från redaktionen.
       Kurt Holmqvist

4.    Fågelrapport för Ångermanland 2009.
       Kurt Holmqvist, Thomas Birkö, Pekka Bader

41.  Riksinventering av Brun kärrhök 2010.
       Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Den adulta blåstjärthanen som förgyllde morgontimmarna i Källiden 28 juni 2009. Foto: Tomas Lundquist

Innehåll


47.  Från redaktionen.
       Kurt Holmqvist

48.  Fenologisammanställning för 40 år
       i Ångermanland (1970-2009)

       Kurt Holmqvist

57.  Rödlistan 2010.
       Lasse Bengtsson
 
Omslagsbild: Den allra senaste upptäckten av en för Ångermanland ny art gjordes av Leif Johansson vid Bytjärn i Häggdånger 5 September. Foto: En ung (1K) Rödhuvad törnskata. Kurt Holmqvist

Innehåll


67.  Från redaktionen.
       Kurt Holmqvist.

68.  Kungsörnen i Västernorrlands län 2010.
       Thomas Birkö

70.  Kungsörn Sverige- en ny förening.
        Thomas Birkö

72.  Projekt om kungsörnar och vindkraft
       vid SLU.

       Tim Hipkiss

75.  Fågelmatning- vinterns stora nöje.
       Kurt Holmqvist

76.  Vinterfåglar inpå knuten.
       Kurt Holmqvist

77.  Hur gamla blir våra fågelbordsgäster?
       Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Juvenil Kungsörn på sydsträck längs Norrlandskusten. Foto: Stefan Heimdal.
 

Innehåll


83.  Från ordföranden.
       Thomas Birkö

84.  Sammanställning av mediandatum
        för senaste höstfynd 1970-2010.

        Kurt Holmqvist

89.  Dålig bärtillgång med få trastar och
        sidensvansar hösten 2010.

        Kurt Holmqvist

90.  Förstafynd av höksångare i Ångermanland.
        Kurt Holmqvist

91.  Första fyndet av rödhuvad
        törnskata i Ångermanland.

        Kurt Holmqvist

93.  Förstafynd av isländsk rödspov
        i Ångermanland.

        Kurt Holmqvist

94.  Förstafynd av sibirisk
        gransångare i Ångermanland.

        Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Sädesärlan är en av våra mest emotsedda flyttfåglar. Förutom några få vinterfynd har den som tidigast anlänt 23 mars. Medianankomsttiden över perioden 1970- 2009 är 10 april, medan det under perioden 2000-2009 var 4 april. Senaste höstfyndet är gjort 31 december medan mediandatum för 1970- 2009 är 21 Oktober och för 2000-2009 är 4 november. Foto: Kurt Holmqvist.