2011

Innehåll


3.  Från regionala rapportkommittén.
     Kurt Holmqvist

4.  Fågelrapport för Ångermanland 2010.
     Kurt Holmqvist, Pekka Bader, Thomas Birkö
 
Omslagsbild: Rastande Skärsnäppa på Bonden 1 Oktober 2010. Foto: Björn Gustafsson.

Innehåll


51.  Från redaktionen.
       Kurt Holmqvist.

52.  Kungsörnen i Västernorrlands län 2011.
      Thomas Birkö

55.  Höglandssjön- en kort beskrivning av
       ett centralt naturområde.

       Nils Lindström

61.  Naturens dag vid Höglandssjön.
       Nils Lindström

61.  Det är ”inne” med fenologi!
       Lennart Vessberg

62.  Några fenologinyheter från 2011.
       Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Blåmesen är en pigg och kär gäst vid fågelmatningarna under vinterhalvåret. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll


67.  Från redaktionen.
       Kurt Holmqvist

68.  Fågelrapport för Ångermanland 2011.
       Kurt Holmqvist, Pekka Bader och Thomas Birkö
 
Omslagsbild: Efter ett par riktigt goda gnagar- och pärluggleår, blev hösten 2011 och vintern 2012 mycket magra; fram till och med Mars 2012 hade ingen spelande Pärluggla rapporterats från Ångermanland. Foto: Pekka Bader.

 Innehåll


83.  Från redaktionen.
       Kurt Holmqvist

84.  Mark- och miljööverdomstolen på Svea
       Hovrätt gickpå ÅOF:s linje i beslutet om
       Statkrafts SCA Vind AB:s vindpark på
       Björkhöjden-Björkvattnet.

      Thomas Birkö

88.  Första fyndet av Stäppörn i Ångermanland
       den 17 April 2011.

       Pekka Bader

90.  Utblickar i skådarsverige.
       Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Rastande pilgrimsfalk vid Norasundet i Maj 2012. Foto Kurt Holmqvist