2012

Innehåll


3.    Från redaktionen
       Thomas Birkö

5.     Våra hackspettar. Gråspett.
        Nils Lindström

8.    Kungsörnen i Ångermanland 2012
       Thomas Birkö

13.  Naturens Dag vid Höglandssjön
        Nils Lindström

14.  Upprop! Nötkråkor vid fågelbord
        Thomas Birkö

Omslagsfoto. Gråspett. Foto: Stefan Heimdahl.

Innehåll


19.  Från ordföranden
       Thomas Birkö

20.   Dra dit pepparn växer! - del 1.
        Om natur och fåglar i Franska Guyana
.
        Thomas Birkö

42.  Fotografera dina fågelbordsgäster

Omslagsfoto. Amerikansk ägretthäger och coicoihäger i Amazonas. Foto: Thomas Birkö.

Innehåll


47.      Från ordföranden
           Thomas birkö

48.      Våra hackspettar. Tretåig hackspett.
           Nils Lindström

50.     Ringmärkta hackspettar på höstarna
          Anders Lindström och Thomas Birkö

58.     Utblick Franska Guyana—del 2.
          Sköldpaddor, räktrålning och
           heta stränder    

          Thomas Birkö

65.     Höga halter miljögifter i havsörnsägg
          från länet

          Thomas Birkö

Omslagsfoto. Tretåig hackspett. Åsa Ljunglöf.

Innehåll


69.  Från ordföranden
       Thomas Birkö

70.  Nordlig och sydlig lövsångare
       Åsa Ljunglöf

75.  Våra hackspettar. Mindre hackspett.
        Nils Lindström

78.  Utblick Franska Guyana—del 3.
       Regnskogen, istiden och stigande guldpriser

       Thomas Birkö

Omslagsfoto. Rödhake. Foto: Kurt Holmqvist.