2013

Innehåll


3.    Från redaktionen
       Thomas Birkö
 
4.   Att vara nybörjare på nytt
       Anna Lindgren
 
7.    Våra hackspettar. Spillkråka
        Nils Lindström
 
9.    Ringmärkning - En betraktelse över årens
       verksamhet kring Örnsköldsvik, och lite
       egna funderingar
       Mikael Nordendahl
 
19.  Första skådarfyndet av stormfågel i
       Ångermanland - allt kan hända i ma
j
       Pekka Bader, Björn Gustafsson och Leif Johansson
 
22.  Resultat av enkäten om Gråspetten och ÅOF

Omslagsbild. Pärluggla. Foto: Thomas Holmberg
 

Innehåll


27. Från redaktionen
       Thomas Birkö

28. Tjäderspel från första parkett
       Bertil Sjölund

31. Våra hackspettar. Göktyta
       Nils Lindström

33. Högbonden - Ett paradis för människor och fåglar
       Thomas Holmberg

35. Inbjudan till mittsvenskt pärluggleprojekt
       Thomas Holmberg

37. Väck inte den björn som sover
       David Rocksén

38. Röd och brun glada i Ångermanland
      Thomas Birkö

44. Utmärkelsen "Årets upptäckt"
       Thomas Birkö

Omslagsbild. Tjädertupp och två tjäderhönor på spelplats.
Foto: Ove Källström.


Innehåll


51. Från ordföranden
       Thomas Birkö

52. Kungsörnen i Ångermanland 2013
      Thomas Birkö
 
55. Våra hackspettar. Gröngölingen
      Nils Lindström
 
58. Gröngölingens förekomst i Ångermanland
      Thomas Birkö
 
60. Citronärla i Aspby - tredje fyndet i Ångermanland
       Thomas Birkö
 
61. Entita - en sällsynt art i Ångermanland
      Lasse Bengtsson och Pekka Bader
 
66. Den röda gladan i Holm
      Lasse Bengtsson
 
68. Notiser
 
Omslagsbild. Kungsörn i tredje dräkt.
Foto: Jan Eric Hägerroth.
 

Innehåll


75.  Från redaktionen
        Kurt Holmqvist
 
76.  Fågelrapport för Ångermanland 2012
       Kurt Holmqvist, Pekka Bader och Thomas Birkö

Omslagsbild. En av de lappugglor som
besökte kustområdet under 
våren 2012.  
Foto: Pekka Bader