2014

Innehåll
 

3.   Från ordföranden
      Thomas Birkö
 
4.   Våra hackspettar. Vitryggiga hackspetten
      Nils Lindström
 
6.   Vitryggiga hackspettens förekomst i
      Ångermanland
      Pekka Bader och Thomas Birkö
 
10. Förekomst och bestämning av Streptopeliaduvor i
      Ångermanland
      Thomas Birkö

19. Notiser
 
Omslagsbild. Lavskrika. Foto: Ove Källström.
 

Innehåll
 

27.  Från ordföranden
       Thomas Birkö
 
28.  Våra hackspettar. Större hackspetten
       Nils Lindström
 
31.  En renässanman har gått ur tiden
       - Vi minns Jan W Mascher
       Anders LIndström
 
33.  Jan W Mascher i Uppsala
       Bengt Olov Stolt

35.  Stöd ÅOFs insamling
 för "Maschers lada"

36.   Fågelskådning i östra England
        Thomas Birkö
 
Omslagsbild. Lunnefåglar på Farne Island, England.
Foto: Thomas Birkö.

 

Innehåll


55. Från ordföranden
     Thomas Birkö
 
56. Våra doppingar. Smådopping
      Nils Lindström

59. Smådoppingens förekomst i Ångermanland
      Thomas Birkö

62. Kungsörnen i Ångermanland 2014
     Thomas Birkö
 
65. Boplundring och illegal jakt - nu måste vi
     skärpa kontrollen
     Thomas Birkö
 
66. Utblick. Bermudapetrellens återkomst
      Lasse Bengtsson
 
71. Invasionsartat uppträdande av bredstjärtad  
      labb 
i oktober 2014
      Kurt Holmqvist och Thomas Birkö

73. Boktips. Ny nationell guide till fågellokaler
      Lasse Bengtsson

74. Stöd ÅOFs insamling för “Maschers lada”


Omslagsbild. Sångsvan och smådopping.
Foto: Jörgen Wiklund

 

Innehåll
 

79. Från redaktionen
     Kurt Holmqvist
 
80. Fågelrapport för Ångermanland 2013
     Kurt Holmqvist, Pekka Bader, Mikael Nordendahl
     och Thomas Birkö


Omslagsbild. Den mycket beskådade praktejderhanen
vid Halsviken på Rävsön 16 juni.
Foto: Björn Gustafsson.