2015

Innehåll
 

3.   Från ordföranden
        Thomas Birkö
 
4.  Våra doppingar. Skäggdopping
        Nils Lindström
 
6.  Skäggdoppingens förekomst i Ångermanland
       Thomas Birkö
 
14. Hur påverkar vädret sträckande vadare?
       Sven Gustafsson
 
18. Rostgumpsvala i Bytjärn Häggdånger den 1 juni
      - förstafynd i Ångermanland
         Björn Gustafsson
 
20. Rödvingad vadarsvala i Öfjärden 11-12 juni
      - förstafynd i Ångermanland
         Torbjörn Johansson
 
23. Där satt den! - Ångermanlands första
       bergstajgasångare
         Pekka Bader
 
25. Notiser
 
Omslagsbild. Skäggdopping i Höglandssjön
Foto: Joakim Forsgren
 

Innehåll
 

31.  Från redaktionen
           Mikael Nordendahl

32.  Fågelrapport för Ångermanland 2014
          Pekka Bader, Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist
          och Thomas Birkö

73.  Notiser

74.  Ångermanländskt fågelquiz

Omslagsbild. En höst som går till historien för det stora uppträdandet av bredstjärtad labb. Här syns en av alla på väg söderut vid Härnö södra. Foto: Pekka Bader.

Innehåll
 

79. Från ordföranden
          Thomas Birkö
 
80. Våra doppingar. Gråhakedoppingen
          Nils Lindström
 
82. Giftiga fåglar! - när en fågel i handen är sämre
       än tio i skogen
           David Rocksén
 
88. Citronärlehäckning i Öfjärden - landets andra
          Thomas Birkö
 
92. Tordmular på Gnäggen och Flasan - en ny
       fågelkoloni 
är etablerad
          David Rocksén
 
95. Kungsfiskare i Multrå
          Lasse Bengtsson
 
97. Notiser
 
Omslagsbild. Gråhakedopping. Foto: Kent Ove Hvass.

Innehåll


103. Från ordföranden
          Thomas Birkö

104. Våra doppingar. Svarthakedoppingen
          Nils Lindström

106. Kungsörnen i Ångermanland 2015
         Thomas Birkö

111. Utblick. Limingoviken - Fågelparadis vid
         Bottenviken
           Lasse Bengtsson

118. Notiser

Omslagsbild. Svarthakedopping från kanalen i Härnösand 23 april 2014
Foto: Gunnar Forsström. Orrvägen 8, 87165 Härnösand,
tel: 070-514 00 65. epost: gunnar.forsstrm@telia.com