2016

Innehåll
 

3. Från ordföranden
     Thomas Birkö
 
4. Ångermanlands Ornitologiska Förening
     – 45 år av fågelskyddsarbete
     Thomas Birkö
 
18. Ångermanland - där bergen möter havet
     Thomas Birkö
 
33. Gråspett - Ångermanlands landskapsfågel
      Thomas Birkö
 
39. Ångermanländska fågellokaler
      Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist, Pekka Bader
      och Lasse Bengtsson

Omslagsbild: Gråspett, hona. Foto: Anders Lindström.
 

Innehåll

 
51. Fågelrapport för Ångermanland 2015
      Pekka Bader, Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist,
      Dan Tjell och Thomas Birkö
 
 
Omslagsbild. Under hösten 2015 visade vitryggig hackspett upp ett invasionsuppträdande läng norrlandskusten. Många fåglar kom in från öster och försökte hitta nya marker på den svenska sidan av Bottniska viken. Återstår att se om det blir några vitryggar som hittar varandra och dessutom en lämplig miljö för att genomföra häckning. Foto: Pekka Bader.


 

Innehåll


99.   Från ordföranden
         Mikael Nordendahl
 
100. Våra doppingar. Svarthalsad dopping
         Nils Lindström
 
102. Ny häckning av citronärla i Öfjärden 2016
         Thomas Birkö
 
105. SOFs riksårsmöte i Ångermanland 2016
          Thomas Birkö

111. Tio år av ångermanländsk upptäckarglädje!
         Pekka Bader

113. Notiser
 
Omslagsbild. Citronärla. Foto: Jonas Konradsson.
 

Innehåll


119. Från ordföranden
        Mikael Nordendahl

120. Våra trastar. Dubbeltrast
        Nils Lindström
 
123. Förstafynd för Ångermanland – Större
         beckasinsnäppa i Öfjärden 5-9 maj 2016
        David Rocksén
 
126. Vassångare i Öfjärden 23 maj-2 juli – förstafynd i
         Ångermanland
        Jonas Konradsson
 
128. Tärnmås i Salusand 22-25 oktober – förstafynd
          för 
Ångermanland
         Thomas Birkö
 
132. Svar på Ångermanländsk Fågelquiz
          Mikael Nordendahl
 
134. Notiser
 
Omslagsbild. Brednäbbad simsnäppa, vinterdräkt. Foto: Björn Gustafsson.