2017

Innehåll


3. Från ordföranden
     Mikael Nordendahl

4. Våra trastar. Björktrast
    Nils Lindström

7. Kungsörnen i Ångermanland 2016
    Thomas Birkö

11. Örnar och andra stora rovfåglar/ugglor fortsätter
     att dö i elnätet - nu behövs åtgärder!

     Thomas Birkö och Nils Lindström

15. Bättre åtta stjärtmesar i handen än ...
      Vad en förmiddag med ringmärkning kan ge för
      möjligheter till diskussioner

      Mikael Nordendahl

Omslagsbild. Vitnäbbad islom vid Storsand,
Norrfällsviken. Upptäckt under fågeracet den
21 januari. Foto: Björn Gustafsson.

 

Innehåll


23. Från ordföranden
       Mikael Nordendahl
 
24. Fågelrapport för Ångermanland 2016
      Pekka Bader, Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist,
      Dan Tjell och Thomas Birkö


Omslagsbild. Steglitsen har de senaste åren ökat i
Ångermanland, 
särskilt i Härnösandsområdet och
längs Ångermanälvens nedre del. 
Allt fler
observationer görs även längre upp i älvdalarna
och norrut 
längs kusten. Foto: Thomas Holmberg.

Innehåll


71. Från ordföranden
      Mikael Nordendahl
 
72. Våra trastar. Koltrast
      Nils Lindström
 
75. Misslyckad citronärlehäckning i Öfjärden 2017
      Thomas Birkö
 
78. Ett fågeltorns uppgång och fall
      Nils Lindström
 
85. Hur går det för fåglarna i Sverige?
     Lasse Bengtsson
 
90. Notiser
 
Omslagsbild. Tofsmes. Foto Ove Källström.

Innehåll 


95.  Från ordföranden
       Mikael Nordendahl       
 
96.  Våra trastar. Taltrast 
        Nils Lindström 
 
100. Kungsörnen i Ångermanland 2017
       Thomas Birkö
 
105. Ett ringmärkningsäventyr i Gällstasjön, Docksta
        Nils Lindström 
 
108. Fjällgåsen i Ångermanland 
        Thomas Birkö
 
Omslagsbild. Färgmärkt fjällgås i Lillfjärden Hudiksvall. Foto: Jan Eric Hägerroth