Äldre nummer av Gråspetten

Äldre nummer av  medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.  I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas - hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Exempel på några tidningars innehåll 1982 -2012!

2012 Nr 1 - Innehåll


3.    Från redaktionen
       Thomas Birkö

5.    Våra hackspettar. Gråspett.
        Nils Lindström

8.    Kungsörnen i Ångermanland 2012
       Thomas Birkö

13.  Naturens Dag vid Höglandssjön
       Nils Lindström

14.  Upprop! Nötkråkor vid fågelbord
       Thomas Birkö

Omslagsfoto. Gråspett. Foto: Stefan Heimdahl

2002 Nr 1 - Innehåll


3.    Från redaktionen  
       Thomas Birkö

4.     Vinterfågelmatning   
         Kurt Holmqvist

6.     Aktivt fågelskyddsarbete under sommaren  
        Thomas Birkö
   
        Storskarv  
7.     Kanadagås
         Eldöd i transformatorer och andra
         elinstallationer  
8.     UMTS-master (3-G)  
        Bioreningsanläggning på Vörtskär, Husum  

8.    Exkursioner och möten under 2002   
       ÅOF:s årsmöte 2002   
       Tjejskådarresa 2002  

11.   Redovisning av riksinventeringar 
        Dvärgmås och rördrom 1999   
12.  Storspov 2000   

13.  Noterat   
       Azurmes i Lappland   
14.  Invasion av mongolpiplärka    
        Invasionsarter 2002  

Omslagsbild: Storlom som ovanligt orädd bevakar
en inkräktare. Foto: Kurt Holmqvist.

1992 Nr 1 - Innehåll


3.   Rörhönan och sothönan i Ångermanland.
      Kurt Holmqvist

11. Pärluggleprojektet 1991.
      Torbjörn Johansson

14. Skapar mindre hackspetten sin
      egen födosöksbiotop?

      Thomas Birkö

16. Inventeringsresultat Gnäggen 1991.
     Thomas Birkö

19. Hjälp naturskyddet i Lettland!
     Thomas Birkö

20.  Ett utflyktsmål: Skags udde.
      Per Holgén

Omslagsbild: Havsörn. Foto: Ove Källström.
 

1982 Nr 1 -Innehåll


4.    ÅOF:s Årsmöte
        Eric Nylander
 

5.    Fågelrapport för Ångermanland 1980

13.  Fynd av  plamduva i Ö-vik
        Anders Lindström
 

16.  Ångermanlands häckfågelatlas 1981
        Thomas Birkö
 

19.  Ortolansparvens sång - ett upprop

20.  Korp häckar i  kraftledningsstolpe
        Börje Dahlén'
 

22.  Missfärgad gräsand
       Börje Nilsson


Omslagsfoto: Vaksam törnskata (Lanius collurio). Foto: Anders Lindström.