GRUS - vår tidskrift

GRUS är Västergötlands ornitologiska förenings tidskrift. Den erhålls gratis för de medlemmar som finns i föreningen. Vill man bli medlem sätter man in 180 kr (200 kr för familjemedlemskap, 200 kr från utlandet) på föreningens postgiro 28 96 76-9.
 
Vill du bidra med en artikel, bilder har en fråga eller kommentar på tidskriften, kontakta vår redaktör
Roger Book
Tel: 0705-6000 67
roger.book@telia.com
 
 
 
Gilla oss på Facebook