GRUS - VgOF:s medlemstidskrift

 
GRUS är Västergötlands ornitologiska förenings tidskrift. Den erhålls gratis för de medlemmar som finns i föreningen. Vill man bli medlem sätter man in 150 kr (170 kr för familjemedlemskap, 190 kr från utlandet) på föreningens postgiro 28 96 76-9.
 
Vill du bidra med en artikel, eller bara har en fråga eller kommentar på tidskriften, kontakta Roger Book..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilla oss på Facebook