Välkommen till WOF!

Wermlands Ornitologiska Förening är en idéell sammanslutning vars mål är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i landskapet Värmland, samt att öka allmänhetens intresse för fåglar och fågelskådning.

 

 

Nyheter från WOF

2015-04-06

Årsmöte i WOF 2015

Referat från årsmötet...
2015-04-13

Exkursion till Oset och Kvismaren

Söndag 2015-04-26: Vårexkursion till intressanta fågelområden i Örebro-trakten....
2015-05-02

Fågeltornskampen 2015

...

Aktiviteter

 

Exkursionsprogram 2015

Program för årets exkursioner

För anmälan och mer information om exkursionerna, kontakta Roger Jonasson (se styrelsen för kontaktuppgifter).