Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Har Skogsstyrelsen börjat avveckla ett redan svagt artskydd i skogen?

Vi ser med oro över att Skogsstyrelsen smugit igenom en försvagning av ett redan svagt artskydd genom att man höjer nivån på de häckningskriterier som ger träff i myndighetens ärendesystem t.ex. för avverkningsanmälningar. Tidigare var detta häckningskriterium 3 (sjungande hane eller andra häckläten), vilket utgör möjlig häckning och en rimlig

Läs mer »

Unga deltagare sökes till Bird Camp Lebanon

ROVFÅGELRÄKNING SEPTEMBER 2019   Vi följer upp de lyckade Bird Camp-evenemangen i Libanon från oktober 2018 och april 2019 med en längre satsning i september 2019. Det är nu etablerat att det dels sträcker förbi stora mängder rovfåglar och storkar över de libanesiska bergsbyarna samt att det där finns ett

Läs mer »

Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna!

Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna och ytterligare två arter, tretåig hackspett och lavskrika kan stå på tur.   BirdLife Sverige utmanar idag skogsbruket och myndigheterna.   Vad är ni beredda att göra åt detta? BirdLife Sverige har låtit Svensk Fågeltaxering jämföra förekomsten och tätheten av skogslevande

Läs mer »

Hur förändras EU:s miljöpolitik av EU-valet?

  Inför valet till EU-parlamentet ställde BirdLife International tio frågor inom fyra ämnesområden till de politiska partierna. Frågorna handlade om biologisk mångfald, skydd av havsområden, jordbrukspolitiken och klimatförändringarna. När resultatet av valet nu är klart, är det allt annat än lätt att försöka avgöra hur det nya parlamentet kommer att

Läs mer »

Naturpedagogik vid Trandansen 2019

Under vecka 15 har barn från skolor från Falköping, Skara och Skövde för tredje året i rad besökt Trandansen och där varit med om många olika aktiviteter. De har spanat på tranor och lärt sig om tranor, de har sprungit trana vilket man gör barfota och då också lyssnat på

Läs mer »

Fråga fågelfarbrorn!

Mitt engagemang i fågelvärlden är främst betingat av ett naturvårdsintresse. Skogen och odlingsmarken blöder och måste förändras genom var och en av oss medborgare som skall göra vad vi kan efter bästa förmåga. Därför har jag engagerat mig i BirdLife Sveriges fågelintressekommitté sedan starten för ett 15-tal år sedan.  

Läs mer »

Nytt oljeutsläpp på Gotland

De senaste dagarna har Sveriges Radio rapporterat om oljeskadade fåglar på Gotland. Det är ännu inga stora mängder som upptäckts, men den stora majoriteten dör sannolikt till havs.   Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands Ornitologiska Förening, har två saneringsvagnar stationerade hemma hos sig för beredskap att tvätta oljeskadade fåglar vid utsläpp.

Läs mer »

Brev till Sveaskog från BirdLife Sverige

Sveaskog och ekoparkerna   (Debattartikeln i Altinget finns att läsa här!)   Ekoparksplan 2.0 för Sveaskogs ekoparker När Sveaskogs ekoparker skapades var det något helt nytt: frivilligt avsatta, stora landskapsavsnitt där landskapsplanering och naturvård var i fokus. Ambitionen är att Sveaskogs ekoparker ska drivas med högt ställda mål, där ekologi

Läs mer »

Småfåglar dammsugs i olivodlingar

På sistone har alarmerande rapporter kommit om att stora mängder fåglar dödas vid skörd av oliver i flera Medelhavsländer. Skörden sker nattetid med hjälp av stora maskiner som suger upp de mogna oliverna. Då stora mängder fåglar övernattar i träden sugs även dessa upp och omkommer. Bara i Andalusien beräknas

Läs mer »

Rapport från BirdLife Sverige på plats i Georgien

Fram till idag den 14:e maj har smutsgamarna lyst med sin frånvaro. Endast fyra sedda på lika många dagar. Men idag slog det till med hela 18 gamla fåglar runt en soptipp! Så många syntes inte samtidigt vid något tillfälle under förra årets inventering. BirdLife i Sverige och Georgien genomför

Läs mer »

Nylansering av Ornis Svecica, BirdLife Sveriges fågelforskningstidskrift

[Ornis Svecica: os.birdlife.se]   På lördag 11 firas den internationella flyttfågeldagen på olika håll runt klotet och BirdLife Sverige passar på att nylansera sin fågelforskningstidskrift Ornis Svecica. I premiärnumret kan du se tidskriftens nya skepnad och lära dig mer om två svenska häckfåglar vars öden är diametralt olika. Medan den

Läs mer »

Sverige vann fågeltornskampen!

Nu är Fågeltornskampen avslutad. Återigen så hade Finland flest tävlande torn, men Sverige hade flest arter denna gång 😊 Resultatet från Finland blev strax över 300 torn, flera bröt pga vädret. De tre tornen i toppen hade alla 101 arter. I Danmark så var det ca 20 torn, där såg man som

Läs mer »

Uppdaterade dokument

Följande dokument: Förteckning över Sveriges fågeltaxa, Borttagna Rk-arter och Svenska förstafynd har uppdaterats

Läs mer »

Rk-nytt 1/19

Raritetskommittén höll sitt vårmöte på Ottenby fågelstation den 5–7 april. Läs mer i Rk-nytt 1-19 (pdf)    

Läs mer »