Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Nya EU-regler ska rädda fåglar från att drunkna i fisknät

Den 14 augusti började nya regler för EU:s fiskeflotta att gälla. Ur fågelsynpunkt bör särskilt intresse riktas mot punkt 17 som statuerar att ”medlemsländer måste vidta skyddsåtgärder för att minimera, och där så är möjligt eliminera, riskerna att känsliga marina däggdjur, fåglar och sköldpaddor fastnar i anordningar för fiskfångst”.  

Läs mer »

Ängshöksträff på Öland 4 augusti

Vi återupprepar den lyckade ängshöksexkursionen från i fjol.   Länsstyrelsen Kalmar län och BirdLife Sverige bjuder åter in allmänheten till information om det aktuella läget för Ölands ängshökar. Tag chansen att vara med och lär känna den fantastiska ängshöken lite närmare. Vi möts vid BirdLife Sveriges kansli vid Naturbokhandeln i

Läs mer »

Libanesiska ungdomar till Ottenby och Falsterbo!

Fågelskyddssamarbetet mellan Sverige och Libanon tar nästa steg #birdcampsweden2019   För fyra utvalda libanesiska 17-åringar så kommer augusti 2019 att innebära oförglömliga upplevelser och lärdomar. Racha, Sama, Bahaa och Omar har fått motivera varför just de ska få skickas på ”praktik” till två av Europas mest kända fågelstationer. Dessa fyra

Läs mer »

Uppdaterade listor över fågelnamn

Nu är ”Officiella listan med svenska namn på alla världens fågelarter” uppdaterad, totalt 10 916 arter. I och med att IOC publicerade sin nya version 9.2 i juni har Taxonomikommittén lagt in de nya arter som beskrivits, eller ändrat namn på arter som lumpats. Icke-tättingarna har dessutom fått ändrad systematisk

Läs mer »

SVA ber allmänheten om hjälp med att hitta döda fåglar

SVA letar efter främmande virus hos fåglar   Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är därför ett effektivt sätt att

Läs mer »

Namninsamling mot fyrfilig motorväg genom Biebrza Nationalpark i Polen

Visa ditt motstånd mot planerna att bygga en fyrfilig motorväg genom hjärtat av Biebrza Nationalpark. Biebrza är en av Europas mest värdefulla våtmarker, med mängder av hotade och sällsynta djurarter. Motorvägen planeras strax söder om Goniadz! En namninsamling har startats av en lokal aktionsgrupp med stöd av polska Greenpeace. Den

Läs mer »

Hur går det egentligen för våra skogsfåglar?

BirdLife Sverige granskar. Hur går det egentligen för våra skogsfåglar och hur sann är LRF:s bild över utvecklingen? Källor: Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen. Länsstyrelserna; Ram, D., Axelsson, A.L., Green, M., Smith, H.G. & Lindström, Å. 2017. What drives current population trends in forest birds – forest

Läs mer »

Nordiska utblickar

BirdLife Sverige är en del av den världsomspännande organisationen BirdLife International. Detta ger oss både insikter och stöd i det internationella fågelskyddsarbetet, och är något vi ska vara rädda om. En liten andel av BirdLife Sveriges medlemmars årliga avgift går alltså vidare internationellt, och vi får även mycket tillbaka i

Läs mer »

Vår kritik av höjda nyckelbiotopskrav står fast

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver i en replik att våra organisationer och andra debattörer förvränger bilden av vad de höjda kraven för nyckelbiotoper innebär för nordvästra Sverige. Men han ger oss inga exempel på felaktiga faktauppgifter. Vår kritik står fast.   Läs vår replik på länken nedan! Lotta Berg, ordförande,

Läs mer »

Vi protesterar mot försämringarna kring nyckelbiotoperna

BirdLife Sverige, WWF och Naturskyddsföreningen protesterar mot att Skogsstyrelsen beslutat att nedgradera nyckelbiotoperna och även valt att negligera den alternativa vägen som stod oprövad mitt framför deras ögon. Genom samverkansprocessen fanns en närmast unik möjlighet för skogsbruket, ideell naturvård, myndigheter och forskare att enade påtala det uppenbara behovet av att

Läs mer »

Kan EU gå en ljusare framtid till mötes?

Det blir svårt för Stefan Löfven m.fl. att hinna med dans runt midsommarstången imorgon. Tillsammans med övriga EU-ledare ska han nämligen idag och imorgon, förutom att rösta fram namn till flera viktiga toppositioner, diskutera EU:s strategiska agenda för perioden 2019 – 2024.   Inför mötet har 151 organisationer (inklusive BirdLife)

Läs mer »