Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Följ fågellivet på Hornøya

Om du inte redan upptäckt sändningarna från fågelön på SVT, kommer här ett tips om lite annorlunda sommarunderhållning. I sommar direktsänder SVT från den norska fågelön Hornøya, belägen öster om Varangerhalvön allra längst upp i nordost. Under ett par hektiska sommarmånader pågår en kamp på liv och död på Hornøya. Havsfåglarna kommer dit för att häcka och gör naturligtvis vad de kan för att skydda ungarna mot svält och att bli tagna av rovfåglar. Genom

Läs mer »

BirdLife i Norge försvarar kungsörnen

Som vi tidigare berättat har det lyfts krav på utökad skyddsjakt på kungsörn i Norge, och i förra veckan tog en majoritet i Stortinget beslut i den riktningen. Detta har fått fågelskyddare runt om i Europa och även övriga världen att reagera. Det pågår nu ett par olika namninsamlingar via nätet i protest mot beslutet. Samtidigt är debatten i Norge intensiv. Igår publicerades exempelvis en debattartikel i Dagsavisen, skriven av ordföranden i Norsk Ornitologisk Forening

Läs mer »

Naturvårdsverket ger länsstyrelse bakläxa om skarvjakt

I våras beslöt länsstyrelsen i Blekinge om tillstånd till skyddsjakt på storskarv på allmänt vatten under perioden 21 augusti – 31 januari. Beslutet överklagades av SOF-BirdLife eftersom denna jakt inte under några omständigheter kan betraktas som skyddsjakt utan snarare om allmän jakt under normal jakttid på en art som är fredad. Nu har Naturvårdsverket avgjort frågan till SOF-BirdLifes fördel och upphäver denna del av länsstyrelsens beslut. Beslutet bestod av två delar, en som gällde skyddsjakt

Läs mer »

Urbaniserade talgoxar stressas att dö i förtid

Talgoxar i stadsmiljö riskerar i högre grad att dö unga jämfört med talgoxar som lever utanför städerna. Forskningsresultat från Lunds universitet visar att urbaniserade talgoxar har kortare telomerer än sina artfränder på landet. Enligt forskarna är det den extra stress som talgoxarna upplever i städerna som resulterar i kortare telomerer och därmed högre risk att dö unga. Telomerer finns i slutändan av varje DNA-kedja i kroppens kromosomer, såväl hos talgoxar som hos människor. Längden på

Läs mer »

Hur bär den sig åt?

Att lunnefåglar regelbundet bär en större mängd småfiskar i näbben är väl känt. För att kunna gripa nya fiskar, håller lunnefågeln fast de redan fångade med tungan. Men att en tärna gör på liknande vis har vi som ansvarar för dessa sidor aldrig sett. Under morgonen 10 juni fotograferade Gunnar Pettersson denna kentska tärna på Getterön när den var på väg med näbben full av småfisk till sina ungar. I den anlagda så kallade Dammen

Läs mer »

Åtgärdsprogram för ortolansparv ger resultat i Tyskland

Den 10–12 maj var Gunnar Selstam och Jan Sondell från SOF-BirdLifes ortolanprojekt i Bayern i södra Tyskland för att lära sig mer om ortolansparvens krav på sin häckningsmiljö. Kunskapsutbytet blev intressant. Tyskarna kunde visa exempel på områden där ortolansparven på senare år hade expanderat trots den allmänna nedgången i Europa. Får ortolanen sina tre grundkrav tillgodosedda: sångplatser, lämplig vegetationstäckt mark för att lägga boet och dessutom öppen jord för födosöket så trivs den. I Tyskland

Läs mer »

Bivråken – fjäderrustad för närkamp med getingar

Bivråken är på många sätt en udda rovfågel. Det gäller inte minst den viktigaste födan under häckningstiden, som i bivråkens fall är larver och puppor av getingar. Denna förkärlek för ett i dubbel bemärkelse stingsligt födoslag har fört med sig flera olika anpassningar. En sådan blir uppenbar om man jämför ett porträtt på en bivråk med motsvarande på en ormvråk. Bivråkens “ansikte” är täckt med små, styva fjädrar, medan motsvarande parti på ormvråken till viss

Läs mer »

Dags för ett nytt nummer av Vår Fågelvärld

I början av nästa vecka landar nummer 3 i din brevlåda, kanske med det knasigaste omslaget någonsin i form av en spattig färgsprakande rosthäger. Du möter den i Torgny Nordins klassikerserie om Det stora fågeläventyret där två av dåtidens stora namn på den ornitologiska himlen, James Fisher och Roger Tory Peterson, ger sig ut på en 100 dagar lång resa längs Nordamerikas kuster. Vidare i tidningen porträtteras Tomas Bannerhed, som är aktuellt genom att hans

Läs mer »

Framgångsrikt arbete för världens albatrosser

För tio år sedan drog BirdLife International och den brittiska fågelskyddsorganisationen RSPB igång The Albatross Task Force. Syftet var att minska den mycket omfattande bifångsten av albatrosser vid fiske i de södra oceanerna. Det är särskilt vid trålfiske och så kallat långlinefiske som albatrosser och andra havsfåglar riskerar att träffas av svajande kablar respektive fastna på krokar och dränkas. Även om problemen fortfarande finns, har förhållandena förbättrats avsevärt – och nu ser framtiden betydligt ljusare

Läs mer »

Jägareförbundet silar mygg och sväljer kameler

Svenska Jägareförbundet vill verka för ett försök att få skjuta kungsörn som angriper jakthundar eller tamdjur. Det handlar om att utvidga den redan tänjbara paragrafen 28 i jaktförordningen. Enligt denna paragraf får jägare eller tamdjursägare skjuta fyrfota rovdjur om dessa angriper eller är på väg att angripa jakthundar eller tamdjur. Efter en motion från jägarna i Norrbotten vill nu Jägareförbundet att det genomförs ett treårigt försök som gör det möjligt att även skjuta kungsörnar under

Läs mer »

Havsörnar vann över vindkraft på Gotland

I en segsliten tvist om en vindkraftsetablering väster om Slite på nordöstra Gotland har Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nu avslagit ett överklagande från Boge Vindbruk AB. Bolaget hade planer på att uppföra sju vindkraftverk på platsen, men på grund av förekomst av häckande havsörn i området sa Länsstyrelsen i Gotlands län nej till planerna redan för tre år sedan. Detta beslut överklagades alltså till Mark- och miljödomstolen, men även där blev det nej.

Läs mer »

”Förkastligt att skyddsjaga kungsörn i Norge”

På måndag i veckan som kommer (6 juni) ska norska stortinget diskutera ett förslag om att på försök tillåta jakt på kungsörn i två mindre områden i landet (Fosenhalvön i Trøndelag och i delar av Troms). Politikerna i fyra borgerliga partier står bakom förslaget. Men den norska BirdLife-partnern Norsk Ornitologisk Forening (NOF) reagerar mycket starkt och hävdar att förslaget är förkastligt och kommer att innebära ett kraftigt avsteg från Norges naturvårdspolitik. Bakgrunden till förslaget, som

Läs mer »

Ny bok om Getteröns rika fågelliv

Igår (1 juni) presenterades det senaste tillskottet i SOF-BirdLifes bokutgivning. Det är boken Fåglarnas Getterön på 184 sidor i formatet 225×225 mm. Vid en liten tillställning på naturum Getteröm (var annars?) berättade författarna om boken och framför allt om det som gör Getterön till en förstklassig fågellokal. För första gången får vi i bokform följa fågellivet och historien om Getteröns naturreservat från år 1400 fram till idag. Med ett så förstklassigt fågelområde nära stadens centrum

Läs mer »

Floridas snäckglador ur askan i elden?

Snäckglada är en högt specialiserad rovfågel som huvudsakligen finns i Syd- och Mellanamerika, men med en liten population i Florida samt på Kuba och några andra öar i Karibien. Beståndet i Everglades i Florida är som sagt litet, endast några hundra par, men det har vuxit under senare tid. Detta har faktiskt skett tack vare en invasiv art, en snäcka från Sydamerika. Men nu ser en invasiv växt ut att indirekt kunna bli ett mycket

Läs mer »

Nationalcykelrally för Ottenby fågelstation

Sommarhettan står för dörren och om sju dagar slår Skådarhjälpen återigen upp portarna för en insamling till stöd för fåglarna. Efter två år med artspecifika insamlingar (ortolansparv och skräntärna) fokuserar vi om lite och låter årets insamling gå till en välbekant 70-åring – Ottenby fågelstation. Ottenby är ett monument i svensk fågelhistoria, men som många av er kanske redan snappat upp via Vår Fågelvärld är det inte gratis att driva fågelforskning på hög nivå. Stationen

Läs mer »

Ändringar i jaktförordningen ska ge bättre beslutsprocess

I veckan som gick beslutade regeringen att överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till Förvaltningsrätten i Luleå och att beslut om licensjakt efter varg ska fattas i god tid före jaktstart. Syftet är att få till stånd en snabbare, effektivare och mer likvärdig beslutsprocess. Regeringsbeslutet innebär också att beslut om jakt efter andra arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och beslut om jakt efter vilda fåglar (utöver kungsörn) får överklagas

Läs mer »

SOF-BirdLife ger ut bok om Getterön

Getterön i Varberg är en av Sveriges och Europas allra bästa fågellokaler. Dessutom ligger den nästan inne i staden, på gångavstånd från centrum. Det är en fågellokal som delvis är skapad av människan, men platsens historia har tidigare inte satts på pränt. Men nu kommer boken Fåglarnas Getterön som förutom historiken även berättar om varför området är så rikt och naturligtvis även om dess fåglar. På onsdag, 1 juni, presenteras den nya boken på naturum

Läs mer »

Tornseglarnas mäktiga flyttning

Det är inte enbart våra svenska tornseglare som flyttar till södra Afrika. Det gör även de tornseglare som häckar i den kinesiska huvudstaden Beijing. Detta skrev vi om här för något år sedan. Nu har det publicerats en spännande animation som visar nästan hela flyttningsresan via en mängd positioner från de ljusloggar fåglarna försetts med. Fåglarna ser ut att ta en lång omväg, men om man tänker på det hinder som bergskedjan Himalaya utgör, känns

Läs mer »

Tillbaka från de (ut)döda

Under 75 år hade ingen ornitolog sett in i dess blå ögon. Därför antogs blåögd markduva (Blue-eyed Ground-dove, Columbina cyanopis) vara utdöd. Men nu har arten återupptäckts i Minas Gerais i sydvästra Brasilien. Nyheten presenterades i förra veckan vid Brazilian Birdwatching Festival och väckte naturligtvis berättigad uppståndelse. Under en presentation vid festivalen med titeln ”Species X” spelade ornitologen Rafael Bessa upp artens läte för publiken och visade därefter även en film med blåögda markduvor. –

Läs mer »

Stora förändringar i fågelfaunan på myrar

En jämförande studie som presenteras i den norska vetenskapliga tidskriften Ornis Norvegica visar på stora förändringar i fågelsamhället. Åren 1976–77 inventerades 18 myrar med omgivande skog i sydöstra Norge. Studien gjordes om 2015, nästan 40 år senare. Det visade sig att vissa arter ökat i antal medan andra minskat. Bland vinnarna fanns smålom, trana, grönbena och trädpiplärka, medan arter som tofsvipa, skrattmås, ängspiplärka och gulärla tillhörde förlorarna. Eftersom de undersökta myrarna alla ligger nära, i

Läs mer »

Fågelungarnas tid är nu!

Våren är på väg att gå över i försommar och det råder en febril aktivitet ute i naturen. Det är lika fantastiskt att uppleva denna tid, år efter år efter år. Det är också nu som vi möter de första fågelungarna för året, och det kan också hända att vi stöter på fågelföräldrar som försvarar sina ungar. Båda företeelserna engagerar, i det ena fallet av omtanke, i det andra snarare av rädsla. Därför kan det

Läs mer »

Rekord i Sveriges största skärfläckekoloni

Tidigt en morgon i slutet av förra veckan hissade sig Mikael Kristersson upp i en så kallad skylift nära Hamnvägen i Skanör. Syftet var att räkna de häckande fåglarna på Landgrens holme, en ö i det våtmarkslandskap som sträcker i nord-sydlig riktning längs en stor del av Falsterbohalvön. Landgrens holme är 80 x 100 meter och har, tack vare Mikael Kristerssons enträgna arbete, blivit en fantastisk häckningslokal för både vadare och tärnor. När räkningen var

Läs mer »

Biodiversitetsdagen hela veckan lång

Bakom Biodiversitetsdagen gömmer sig en hel värld av fantastiska upptäckter. Med början i år bjuder SOF-BirdLife tillsammans med Läromedia och iGoTerra in alla landets skolelever att upptäcka naturen. FN:s biodiversitetsdag infaller i år söndagen 22 maj. Därför gör vi hela veckan 16–22 maj till en enda lång satsning på biodiversitet. Då har landets alla förskole- och skolklasser möjlighet att delta. Vi hoppas att så många skolor som möjligt ska ta chansen att låta elever och

Läs mer »

Äntligen lever Mark åter gott i fågelmarkerna

För drygt 20 år sedan gav Sveriges Ornitologiska Förening och Mark Levengood ut skivan It´s in the air. Det var en CD innehållande en berättelse och en massa fågelsång. Som en grund till berättelsen hade vi plockat fram både seriösa och kuriösa fakta om några av våra fåglar. Utifrån denna grund vävde sedan Mark på sitt alldeles speciella vis en berättelse om 23 vanliga fåglar. Skivan It´s in the air är slut sedan länge, men

Läs mer »

Ottenby fågelstation 70 år och ny utställning i Naturum Ottenby

Nu på lördag 14 maj händer det mycket på Ölands södra udde! Då invigs Naturum Ottenbys helt nyproducerade utställning. Samtidigt håller fågelstationen öppet hus för att uppmärksamma att det är 70 år sedan den startades! Program med hålltider för dagen finns här nedanför. Viktigt att notera är att det kommer att bli trångt på naturreservatets parkeringsplatser, så samåk gärna och kom i tid. Bussar går från parkeringsplatser i Grönhögen, via Norra lundparkeringen och naturreservatets entré

Läs mer »

”Örndödade” renar hade dött av svält

I april i år ansökte en sameby i norra Norrland om skyddsjakt på tre skadegörande örnar sedan man, enligt ansökan, tillsammans med länsstyrelsens personal ”dokumenterat massdöd på ca 30 renar orsakad av 3 st örnar i samebyns betesområde”. Enligt ansökan hade man dagarna därefter funnit ytterligare 14 döda renar, och samebyns företrädare skrev att man ”ser ingen möjlighet till någon annan åtgärd än skyddsjakt”. Senare hittades ytterligare 11 döda renar, vilket innebär att totalt 55

Läs mer »

Begränsa jakten på ripor!

”Eftersom båda arterna finns på rödlistan sedan 2015, och fjällripan dessutom är en ansvarsart för Norge, med omkring 50 procent av Europas bestånd, måste jakttiderna värderas noga.” Det säger direktören i norska Miljødirektoratet, Ellen Hambro, sedan direktoratet föreslagit en kraftigt begränsad jakttid på fjällripa och dalripa. Om förslaget går igenom, kommer ripjakten i Norge framöver pågå mellan 10 september och 23 december. Tidigare har de båda riporna även jagats under vintern fram till februari/mars. –

Läs mer »

Leonardsberg, Östergötland och Larsson våtmark i Halland toppar i svenska Fågeltornskampen

Nu är det en tradition. Finland vinner den nordiska Fågeltornskampen- ”Battle of Towers” igen. Hela 110 arter noterades vid ett finskt fågeltorn. Vid Skagen i Danmark noterades 108 arter men där finns bara sanddynor och inget fågeltorn så det kan inte räknas. Av Finlands närmare 300 fågeltorn som deltog lyckades 17 torn se fler än hundra arter! Av Sveriges omkring 65 fågeltorn lyckades fyra slå hundravallen. Tornen i Ottenbys Södra lund och Norsa i Västmanland

Läs mer »

Jakt på koltrast och taltrast i Norge?

Det norska Miljødirektoratet föreslår nu att det ska bli tillåtet att jaga både koltrast och taltrast i Norge. Förslaget tas emot med bestörtning av Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som påpekar att båda arterna är mycket folkkära. Taltrasten är dessutom redan idag utsatt för en omfattande, och ofta illegal, jakt i vinterkvarteren i Medelhavsområdet. Enligt ny statistik från BirdLife International dödas närmare 1,2 miljoner taltrastar olovligt varje år i Europa. ”Nu riskerar alltså fler flyttfåglar att

Läs mer »

Njut av nyanlända flyttfåglar – och ge fågelskyddet ett stöd!

Så här en bit in i maj är fågelvåren som allra mest intensiv i stora delar av landet. Vårvädret ser dessutom mycket lovande ut inför den kommande helgen som inte bara är en långhelg utan även inrymmer både Fågelskådningens Dag och Fågeltornskampen. Men mitt i all denna glädje möts vi också av upprörande bilder från Medelhavsområdet. Den illegala jakten på flyttande fåglar fortsätter, på många håll i oförminskad styrka. Därför behöver flyttfåglarna stöd. Tisdagen 10

Läs mer »

Fågelinventerare sökes till Norrland

Sedan många år följs den svenska fågelfaunans utveckling med ett system av så kallade ”standardrutter”. Dessa ligger utlagda systematiskt över hela landet och skall besökas en gång om året. Svensk Fågeltaxering söker nu ornitologer som mot arvode och reseersättning kan inventera standardrutter i norra Sverige. Rutterna går oftast i obanad terräng och är 8 km långa. Längs rutten skall alla fåglar som ses och hörs registreras. Inventeringen börjar klockan 4 på morgonen och tar ungefär

Läs mer »

Vad har hänt med svartvit flugsnappare?

Nu är det dags för den svartvita flugsnapparen att återvända från sitt vinterkvarter i västra Afrika. Men kommer den att över huvud taget återvända? Frågan känns befogad i alla fall i sydvästra Sverige, liksom för övrigt i Danmark. Enligt en deltidsrapport från den tredje danska atlasinventeringen ser arten utan att ha minskat med två tredjedelar sedan slutet av 1990-talet. Ett mångårigt holkprojekt i Halland talar samma språk. Den tredje danska atlasinventeringen har nått drygt halvvägs.

Läs mer »

Dags för anmälan till Fågeltornskampen!!

Anmälningarna till Fågeltornskampen börjar trilla in. Drygt ett 30-tal fågeltorn är anmälda. Förhoppningsvis ska ytterligare åtminstone 50 torn anmäla sig innan fredag kväll för att vi ska nå förra årets antal deltagande torn. Från Finland kommer en rapport om 303 anmälda torn. Här i Sverige har vi således hittills bara en tiondel av Finlands torn anmälda. Det ser tufft ut inför tornkampen med våra finska och danska fågelskådarvänner. Väderutsikterna ser trots allt hyfsade ut så

Läs mer »

SOF-BirdLife begär att länsstyrelsen i Gävleborgs län ska polisanmäla sig själv

I ett brev till länsstyrelsen i Gävleborgs län uppmanas länsstyrelsen att polisanmäla sig själv. Länsstyrelsen bör även polisanmäla Skärså Fiskarförening. Anledningen till SOF-BirdLifes begäran är det beslut länsstyrelsen fattat om dispens att utföra störningsåtgärder riktade mot skarv på öarna Vitoren och Tvågranskär i Söderhamns kommun. Dessa åtgärder bryter mot länsstyrelsens beslut i frågan. Dessutom bryter själva beslutet mot Artskyddsförordningen. Som grund för uppmaningen hänvisas även till den förvaltningsplan som länsstyrelsen fastställde så sent som förra

Läs mer »

Ännu ett fall med giftdödade rovfåglar i Danmark

Tidigare i år hittades en ormvråk, en fjällvråk och en röd glada döda i utkanten av ett skogsområde söder om Nykøbing på Falster i Danmark. Nu visar en analys av fågelkropparna att dödsorsaken för alla tre är att de fått i sig det mycket giftiga ämnet carbofuran. Detta ämne är förbjudet inom EU sedan 2008, men används illegalt för att döda just rovfåglar och fyrfota rovdjur genom att åtlar preparerats med giftet. – Förmodligen är

Läs mer »

IUCN kräver stopp för vårjakt på Malta

IUCN (Internationella Naturvårdsunionen) har uppmanat EU-kommissionen att omedelbart kräva att Malta skyddar turturduvan. Detta krav kommer mitt under den pågående vårjakten på Malta, där regeringen, med hänvisning till undantagsregler i EU:s fågeldirektiv, gett tillstånd till jakt på 5000 turturduvor. IUCN pekar på det faktum att turturduvan minskat så kraftigt och snabbt i Europa att den nu tagits med på den internationella rödlistan (som sårbar – vulnerable). I ett brev till EU:s miljökommissionär Karmenu Vella (som

Läs mer »

”Det lät som automatvapen – så intensivt var skjutandet!”

Länsstyrelsen i Kalmar län får skarp kritik från SOF-BirdLifes förre ordförande Lars Lindell sedan man gett tillstånd till en mycket omfattande skyddsjakt på skarv. Denna jakt har nu stoppats sedan SOF-BirdLife överklagat beslutet och krävt inhibition i väntan på slutgiltigt avgörande. Men fram till att jakten stoppades, var skjutandet mycket intensivt och kan knappast karatäriseras som skyddsjakt enligt jaktlagstiftningens andemening. Vi publicerar Lars Lindells brev till länsstyrelsen i sin helhet: ”Artiklar, notiser och insändare i

Läs mer »

Tjäderspel stoppar avverkning

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en planerad avverkning av skog i Ale kommun med hänvisning till att det på den aktuella fastigheten finns ett tjäderspel. Genom ett samrådsbeslut med Skogsstyrelsen har man kommit fram till att avverkning enligt anmälan är förbjuden enligt artskyddsförordningen av hänsyn till tjäder. Den aktuella skogen har tidigare skötts med endast små uttag, vilket skapat en skog som är både olikåldrig och flerskiktad, skriver länsstyrelsen. Det hör till saken att även

Läs mer »

Videsparven i global utförsbacke

Gyllensparvens kollaps är numera väl känd. Samma sak kan sägas om ortolansparven, i alla fall i norra Europa. Nu presenteras en studie som visar att även videsparven är på väg utför i snabb takt. En analys genomförd av en grupp forskare pekar mot att världspopulationen minskat med drygt 80 procent under de senaste 30 åren. Från att ha varit en vanlig art i stora delar av det euroasiatiska tajgabältet, har gyllensparven gått mycket kraftigt tillbaka.

Läs mer »

Svarthakad buskskvätta invandrare i fågelfaunan

Den pågående våren har sett en formlig invasion av svarthakade buskskvättor i Sverige. De allra flesta fynden har gjorts i de sydvästra delarna av landet, men även sydöstra Sverige, Småland och Stockholmstrakten har fått sin beskärda del. Enstaka fynd har dessutom gjorts så långt norrut som i Värmland och Dalarna. Det ska bli mycket intressant att se vad denna invasion leder till i form av häckningar. De senaste åren kan sägas ha varit något av

Läs mer »

Allmänt artrally – kul initiativ i Höganäs

Med anledning av att Höganäs i nordvästra Skåne i år kan fira 80-årsjubileum som stad bjuder fågelskådare och andra naturvänner in till ett så kallat artrally under året. Det handlar om att fram till 10 september identifiera just 80 olika fågelarter som man ser eller hör inom kommunens gränser. Den personliga artlistan med kontaktuppgifter fungerar sedan som lottsedel i ett boklotteri. Lotteriet hålls i samband med Kulturkvällen i Höganäs 17 september. Bakom arrangemanget står Kullabygdens

Läs mer »

Är skogsbruk oförenligt med ett bra artskydd?

Skogsbruket och artskyddet är en brännande fråga, föremål för debatt på flera håll just nu. I samband med SOF-BirdLifes årsmöte 8–10 april hölls ett seminarium med rubriken ”Skogsbruket och artskyddet – är de oförenliga”. En bakgrund till både detta tema och den pågående debatten är att EU:s så kallade naturvårdsdirektiv nu ska implementeras i svensk lagstiftning. Men hur ska ett effektivt artskydd kunna kombineras med skogsbruk? Det är en nöt som inte är helt enkel

Läs mer »

Det går utför för fåglarna på Kullaberg

Fågelfaunan på Kullaberg är väl undersökt och har dessutom följts under lång tid. Dels har det genomförts heltäckande inventeringar vart tionde år sedan 1974, dels har det sedan 1980 genomförts en punktrutt jämnt utspridd över området. Nyligen presenterades en omfattande genomgång i ett supplement till tidskriften Anser (Häckfågelfaunan på Kullaberg 1974–2014). Det är tyvärr stundtals en lite dyster läsning. Det är nämligen fler fåglar som minskar än som ökar. Även det totala antalet arter har

Läs mer »

Christer Johansson, ny i SOF-BirdLifes styrelse

Vid årsmötet på Höga Kusten valdes Christer Johansson från Mölnlycke in i föreningens styrelse. Han efterträder Åke Persson, som framför allt haft ansvar för skogsfrågor. Men i och med valet av Christer Johansson behåller styrelsen en betydande kompetens i skogsfrågor. Christer har nämligen arbetat med dessa frågor under flera år i Göteborgs Ornitologiska Förening. Det senaste året har han även varit SOF-BirdLifes representant i ett projekt med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket kring ”Artskydd i skogen”. Christer

Läs mer »

Hjälp till att inventera lärkrutor!

Inventerare söks till BirdLife Sveriges projekt Rädda sånglärkan. Vi söker nu inventerare för ett spännande forskningsprojekt för att ta reda på var lärkrutor gör störst nytta. Uppgiften består i att revirkartera sånglärkor på utvalda gårdar i södra Sveriges slättlandskap under perioden maj–juni 2016. Mera information om inventeringen finns på Rädda sånglärkans sida: http://www.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/nytt-inventerare-sokes/ Vänligen kontakta Sönke Eggers för mer info. Sönke Eggers, tel 0768283848, e-post sonke.eggers@birdlife.se

Läs mer »

BirdLife Sverige överklagar jaktbeslut gällande skarvar och måsar

Den senaste tiden har länsstyrelserna i såväl Kalmar län som Blekinge beslutat om skyddsjakt på skarv i former som snarare bör betraktas som allmän jakt. I Markaryds kommun i sydvästra Småland har en kommunal nämnd tagit ett mycket märkligt beslut om skyddsjakt på skrattmåsar och andra måsfåglar. I samtliga fall har BirdLife Sverige överklagat besluten, bland annat med hänvisning till hur Naturvårdsverket och Mark- och miljööverdomstolen resonerat i liknande fall. Länsstyrelsen i Blekinge ger i

Läs mer »

Gärdsmygen gynnas av varmare klimat

I en stor internationell studie som idag publiceras i vetenskapstidskriften Science visas att klimatets effekter på fåglars antal och utbredning är klar och tydlig och att effekterna är mycket likartade i Europa och USA. Det är möjligen lite förvånande att effekterna blir så likartade mellan kontinenterna, med tanke på att det rör sig om helt olika fågelarter och olika livsmiljöer. Resultaten bekräftar till stor del det som varit antaganden och som tidigare bara visats i

Läs mer »
Välj månad och år
Välj från kategori