Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori
Okategoriserade
Lukas Hellström

Givande seminarium om våtmarker(6)

Den gångna helgen, 14–15 november, hölls ett nationellt våtmarksseminarium i Skövde. Arrangör var BISAM, ”Biologiska föreningar i samarbete”, en sammanslutning där SOF-BirdLife i allra högsta

Läs mer »
Okategoriserade
Lukas Hellström

Fågelmatning driver på evolution

Svarthättan har under senare årtionden delvis förändrat sitt flyttningsmönster i Europa. Särskilt bland fåglar som häckar i centrala Europa finns det nu betydande antal som

Läs mer »
Okategoriserade
Lukas Hellström

Islommar ortstrogna även vintertid

Att många fåglar är ortstrogna under häckningstid är känt sedan länge. De återvänder år efter år, så länge de lever, till samma område – ibland

Läs mer »