Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Sändarförsedd svensk fiskgjuse vindkraftsdödad på Sicilien

Den unga fiskgjusehonan Greta försågs med en satellitsändare utanför Umeå tidigare i år. Hon var den tredje fågelambassadören i Umedeltats fältstations satsning på Kulturhuvudstadsåret. De båda tidigare var silltruten Laura och kustlabben Archie. Nu rapporteras att Greta förolyckats på nordvästra Sicilien, med stor sannolikhet efter att ha kolliderat med ett vindkraftverk. Fiskgjusen Greta har tagit ganska god tid på sig ner genom Europa och uppehållit sig längre tid på några platser. Hon anlände till Sicilien

Läs mer »

Svenska simsnäppors flyttvägar kartlagda(6)

För första gången har forskare kunnat följa smalnäbbade simsnäppors flyttning från den svenska fjällvärlden till vinterkvarteren i Indiska oceanen. Det är en grupp av holländska och tyska forskare som försett simsnäppehannar vid Ammarnäs med ljusloggar. Fyra av de loggförsedda fåglarna kunde återfångas följande år varpå deras flyttningsresor kunde kartläggas. Nu är det ingen nyhet att skandinaviska simsnäppor övervintrar i Indiska Oceanen. Det har man misstänkt länge. Men vilken väg fåglarna flyttar och var de rastar

Läs mer »

Praktverk om Ölands fåglar

Efter sex års arbete med många inblandade ger nu Ölands Ornitologiska Förening ut boken Ölands fåglar. Under redaktion av Pav Johnsson och hans vapendragare Anders Waldenström har vi fått en fantastisk bok som behandlar i stort sett allt som gäller Ölands fåglar: ”om fåglarna, fågelskådarna och fågelforskningen” som det skrivs inledningsvis. Det var en påtagligt rörd och glad Pav som konstaterade att boken varit en del av hans vardag, en följeslagare, under dessa år. ”Minst

Läs mer »

Uvbergen måste få bättre skydd

Samtliga kända naturliga häckningsplatser för berguv bör ha tillträdesförbud året runt. Det skriver SOF-BirdLife till länsstyrelsen i Kalmar län med anledning av krav från Smålands klätterförbund att lätta på bestämmelserna vid uvberg. Klätterförbundet vill att bergen öppnas för klättring och andra aktiviteter under hösten. Men SOF-BirdLife anser tvärtom att skyddet av berguven måste stärkas och inte försvagas. Uvarna finns i regel på plats i sina revir året runt, och upprepade störningar är allvarliga när de

Läs mer »

Otillräckligt skydd för flyttande fåglar(6)

I en ny studie som publiceras i tidskriften Science uppmanas till bättre internationellt samarbete för att skydda planetens flyttande fågelpopulationer. Flera arter kan faktiskt riskera att försvinna helt på grund av att de förlorar viktiga rastningsmiljöer längs deras flyttvägar. Enligt studien har mer än 90 procent av världens flyttande fåglar ett otillräckligt skydd på grund av bristande samarbete mellan länder. Studien pekar på att det särskilt i Kina och Indien och i delar av Afrika

Läs mer »

Hård kritik mot hamnbygge i Mälaren

SOF-BirdLife riktar, tillsammans med regionalföreningarna i Uppland och Stockholm, hård kritik mot beslutsunderlaget för ett större hamnbygge i Kalmarviken vid Bålsta i Mälaren. Ärendet ska inom kort behandlas av Mark- och miljödomstolen. Framför allt riktas kritiken mot en undermålig miljökonsekvensbeskrivning och vilka effekter projektet får på fågellivet i området. Såväl havsörn som fiskgjuse häckar alldeles i närheten. Föreningarna betonar att det faktum att miljökonsekvensbeskrivningen är mycket knapphändig på intet sätt är unikt för detta projekt.

Läs mer »

Slåtteräng vid Roxen gav miljöpris

Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium går i år till bröderna Peter och Göran Carlsson som driver gården Förråd vid Roxens strand. De får priset för deras sätt att sköta ängsmarkerna vid Häradskärret. Området vid södra stranden av Roxen är viktigt för fågellivet och har klassats som riksintresse. Stipendiet är på 10 000 kronor. Det är alltid roligt att presentera positiva naturvårdsnyheter, och särskilt roligt är det när myndigheter uppmärksammar goda initiativ till förmån för naturen

Läs mer »

Åtalas för svanjakt vid Tåkern

En 41-årig man åtalas nu för att ha skjutit två knölsvanar i närheten av Tåkern. Händelsen inträffade den sista oktober i år, då mannen var i ett sällskap som köpt gåsjakt av ett företag som anordnar denna typ av jakt i trakten. Samtidigt kommer skarp kritik från Tåkerns jaktvårdskrets mot vad man kallar ”oseriösa säljjakter”. Den nu åtalade mannen befann sig på en åker när han såg fyra fåglar komma flygande mot honom. Två av

Läs mer »

”Aldrig har fåglarnas budskap om klimatförändringar varit så tydliga som nu”(6)

I nästa vecka inleds det stora klimatmötet i Paris. Då kommer världens länder att försöka enas om åtgärder som ska mildra eller hindra fortsatta klimatförändringar. De försök som tidigare gjorts har i stort sett alla misslyckats eller endast fått ytterst liten effekt. Inför årets klimatmöte presenterar BirdLife International och Audubon Society idag The Messengers – en genomgång av klimatförändringarnas påverkan på fåglar. Effekterna är tydliga och de syns över hela världen! I alla tider har

Läs mer »

Brist på lövträd hotar vitryggig hackspett

Det är en väsentlig skillnad mellan utvecklingen för vitryggig hackspett i Finland och i Sverige. I vårt östra grannland har arten ökat under senare tid, men hos oss är den akut hotad. Det framgår av en ny avhandling som presenterades vid Örebro universitet idag. Bakom avhandlingen står Kristoffer Stighäll som i många år arbetat med Projekt Vitryggig hackspett. – Det svenska skogsbruket har varit så otroligt effektivt och helt inriktat på gran och tall, medan

Läs mer »

Klimatförändringar påverkar Sveriges fågelfauna

Sveriges fågelfauna är redan tydligt påverkad av de klimatförändringar vi utsatts för de senaste årtiondena. Det visar ett av bidragen i den senaste upplagan av Sveriges Ornitologiska Förenings Årsbok Fågelåret. Bland annat minskar Sveriges vanligaste fågel lövsångaren tydligt i Norrland, medan den näst vanligaste arten, bofinken, istället ökar i samma område. På lite sikt kan detta leda till ett tronskifte när det gäller vilken art som är talrikast i landet, men viktigare är att fåglarna

Läs mer »

Låt oss presentera doktor Duva

Vanliga tamduvor har visat sig ha en anmärkningsvärt god förmåga att tolka bilder. En ny studie har visat att duvor kan tränas till att diagnosticera cancer utifrån medicinska bilder – och att de är förvånansvärt bra på detta. Nu lär vi emellertid inte få se några duvor i vita läkarrockar, men kunskapen om duvornas förmåga kan komma att bli värdefull när det gäller utvecklandet av metoder att diagnosticera cancer. Läkare av olika professioner ägnar ofta

Läs mer »

Het debatt om kungsörn i Norge

”På senare tid har det kommit en rad påståenden om att kungsörnsbeståndet har ökat. Detta ska ha lett till kraftigt ökande skador på betesdjur och en skadesituation som är utom kontroll enligt representanter för näringsliv, politik och lantbruk. Dessa anser att det måste tänjas på fredningsbestämmelserna och att vi behöver en mera liberal syn på skyddsjakt. Men enligt Norsk Ornitologisk Forenings (NOF) uppfattning visar detta enbart på en fundamental brist på kunskap om kungsörnen och

Läs mer »

Dubbelbeckasinens mäktiga flyttning – från fjällsluttningar till ångande regnskog

När svenska forskare för några år sedan kunde visa att dubbelbeckasiner flög non-stop från Jämtland till Nigeria gick ett sus genom den ornitologiska världen. På tre dygn flög dessa fåglar genom hela Europa, över Medelhavet och Sahara till rastplatser i tropiska Västafrika. Efter några veckor fortsatte de sedan till vinterkvarteren i Kongo. Nu presenteras fortsatta studier av dubbelbeckasinernas flyttning, och det visar sig finnas två olika strategier för deras höstflyttning. Den nya studien bjuder på

Läs mer »

Dags för meståg

Visst känner ni igen detta: En dag i vinterskogen är allt stilla och tyst. Men så plötsligt börjar det pipa både här och där och små rörelser skymtar i grenverken. Under någon minut är det full aktivitet, och beroende på skogsmiljön passerar olika mesar förbi tillsammans med kanske nötväckor, trädkrypare och kungsfåglar. Men lika snabbt som de dök upp, lika snart är de borta igen. Meståget har dragit vidare. Företeelsen kallas alltså meståg, men det

Läs mer »

Viktigt meddelande till dig som just fått Fågelvännen i brevlådan

Med Fågelvännen kommer en folder med inbjudan att delta i vårt stora evenemang “Vinterfåglar inpå knuten”. I inbjudan finns ett inbetalningskort. OBS, det ska inte användas för att lösa medlemskap för 2016. Medlemskort och inbetalningskort för 2016 kommer separat i brevlådan någon gång under de närmaste 14 dagarna. Inbetalningskortet i foldern “Vinterfåglar Inpå Knuten” är till för nya medlemmar. Ge det gärna till någon granne eller någon annan som du tycker ska bli medlem i

Läs mer »

Båda riporna och 80 andra fågelarter på ny norsk rödlista

Både dalripa och fjällripa samt flera andra fjällfåglar återfinns nu för första gången på den norska rödlistan. En ny lista presenterades igår (18 november) av norska Artsdatabanken. Förutom fjällfåglarna har sjöfåglar och vadare det tufft i vårt västra grannland. Dalripan och fjällripan placeras i kategorin nära hotad (NT), vilket även gäller alfågel, gök, blåhake och sävsparv. Lappsparven, som minskat med 85 procent på Hardangervidda från 1980 till 2010, går direkt in som sårbar (VU). En

Läs mer »

Två arter av grå flugsnappare i Europa?

I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Avian Biology föreslås att grå flugsnappare bör delas upp i två arter i Europa. De fåglar som häckar på öarna i västra Medelhavet (Balearerna, Korsika och Sardinien och möjligen den tyrrhenska kusten i Italien) har varit isolerade så länge från övriga Europas grå flugsnappare att de bör betraktas som en egen art Muscicapa tyrrhenica. Denna bör i så fall delas upp i två raser,

Läs mer »

Grönfinken rödlistas i Storbritannien på grund av gulknopp

Inom kort kommer det att presenteras en ny nationell rödlista för Storbritannien. Den kanske största och mest häpnadsväckande nyheten i denna lista är att grönfinken i ett slag går från ”grön” till ”röd”, dvs. från välmående till allvarligt hotad. Orsaken är den sjukdom som orsakas av en mikroorganism (en flagellat) och som i Sverige kallas gulknopp. I decembernumret av British Birds (som ännu inte kommit ut) finns ett referat av publikationen Birds of Conservation Concern.

Läs mer »

Givande seminarium om våtmarker(6)

Den gångna helgen, 14–15 november, hölls ett nationellt våtmarksseminarium i Skövde. Arrangör var BISAM, ”Biologiska föreningar i samarbete”, en sammanslutning där SOF-BirdLife i allra högsta grad är aktivt. Detta var den tredje konferensen som BISAM anordnat, och i år var temat våtmarker. Konferensen syftade till att finna gemensamma frågor och arbetssätt vad gäller olika naturvårdsfrågor, och denna gång handlade föreläsningarna om allt från ”gäddfabriker”, markägarinitiativ gällande grodor och behovet av spillvattenvåtmarker till tunga maskiner för

Läs mer »

Fransk aktion mot illegal småfågeljakt

Det är inte bara ortolansparvar som jagas illegalt i Frankrike. Tvärtom är det stora mängder av andra småfåglar som fångas i nät och fällor eller skjuts. Totalt sett handlar det om hundratusentals fåglar varje år. Nu har BirdLife Sveriges franska systerorganisation LPO (BirdLife i Frankrike) dragit igång en stor kampanj mot denna illegala jakt. Det är en kampanj som inte saknar dramatik. När de franska fågelskyddarna agerat och släppt ut illegalt fångade fåglar, har de

Läs mer »

Gynna fåglarna i jordbrukslandskapet!

I en tid då fåglarna i jordbrukslandskapet har det tufft, kommer nu en skrift från Jordbruksverket om hur man kan gynna fåglarna i dessa miljöer. Det gäller dessutom inte enbart under häckningstid utan året runt. Även vintertid kan relativt begränsade åtgärder betyda mycket för fåglarna, liksom även för oss. Ett fågelrikt landskap betyder nämligen en hel del för människors välbefinnande. Läs mera i pressmeddelande från Jordbruksverket: http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2015/gynnafaglarnagedemmativinter.5.3a937e10150e151dfd4df10b.html Skriften Gynna fåglar kan beställas från Jordbruksverket eller

Läs mer »

Fågelmatning driver på evolution

Svarthättan har under senare årtionden delvis förändrat sitt flyttningsmönster i Europa. Särskilt bland fåglar som häckar i centrala Europa finns det nu betydande antal som inte flyttar enligt traditionellt mönster till Iberiska halvön och nordvästra Afrika utan snarare till franska atlantkusten och Brittiska öarna. Nu hävdas i en studie utförd av BTO (British Trust for Ornithology) att denna utveckling till stor del drivits fram av en ökad fågelmatning vintertid. Enligt studien är detta det första

Läs mer »

Islommar ortstrogna även vintertid

Att många fåglar är ortstrogna under häckningstid är känt sedan länge. De återvänder år efter år, så länge de lever, till samma område – ibland till exakt samma boplats. När det gäller vinterkvarteren är det svårare att konstatera ortstrohet, men det finns ett antal exempel. Bland annat kontrollerades en sädesärla, ringmärkt på Gotland, två år i rad på samma plats i Israel i februari. Nu kommer resultatet av en amerikansk studie som visar att svartnäbbade

Läs mer »

Nya inventeringen av våtmarker en framgång

Mer än 150 inventeringsrutter omfattande cirka 300 olika punkter genomfördes vid våtmarker under våren och försommaren. Totalt noterades 33 000 fågelindivider av 83 olika våtmarksanknutna arter och rovfåglar. Detta innebär att den nya inventeringsformen blev en framgång redan första året den genomfördes på allvar. Inventeringsformen kommer nu att permanentas under namnet Sjöfågeltaxeringen, och förhoppningen är att den snart ska få ännu större spridning. I år har inventeringsrutter genomförts i ungefär hälften av landets landskap och

Läs mer »

Bra häckningsår för eremitibis i Marocko

Den förmodligen enda kvarvarande, helt naturliga, populationen av eremitibis finns i Marocko, främst inom nationalparken Souss Massa. Glädjande nog har denna population visat en tydligt uppåtgående trend de senaste 20 åren, och årets inventeringar innebär rekord på flera plan. Antalet häckande par – 116 – är det högsta sedan inventeringar startades 1994. Det genomsnittliga antalet ungar per par – 1,7 – är också det högsta (tillsammans med 2004 då denna del av Marocko invanderades av

Läs mer »

Gråsiske-rekord

I månadsskiftet oktober–november räknades, under en enda vecka, inte mindre än 125 000 gråsiskor på flyttning vid fågelstationen Tadoussac Bird Observatory vid St Lawrence-floden cirka 150 km nordost om Quebec i Kanada. Tisdagen 27 oktober noterades fler än 33 000 och lördagen 31 oktober fler än 55 000! Den sistnämnda summan utgör förmodligen ett världsrekord när det gäller antalet gråsiskor under en dag. Som jämförelse kan nämnas att den högsta årssumman från sträckräkningarna i Falsterbo

Läs mer »

Äntligen en ljuspunkt för vadare i östra Asien

När det nyligen presenterades en ny internationell rödlista uppgraderades hotstatusen för flera arter vadare som flyttar längs den ostasiatiska sträckrutten från östra Sibirien och Alaska till bland annat Australien och Nya Zeeland. Dessa populationer har minskat snabbt på grund av exploatering av viktiga rastområden i bland annat Kina och Korea. Men nu kommer äntligen en ljuspunkt i detta mörker. Nya Zeeland och Kina har tecknat ett ”memorandum of understanding” som innebär att stora och viktiga

Läs mer »

Rikare fågelliv med engagerade lantbrukare

Mer varierade växtföljder och skyddszoner ger ett rikare fågelliv i odlingslandskapet, särskilt i slättbygderna. De s.k. förgröningsstöden i EU:s jordbrukspolitik missar dock delvis denna chans, genom att ställa för låga krav. Det visar Jonas Josefsson från SLU i en avhandling som också visar möjligheten att främja naturvård genom deltagardrivna naturvårdsprojekt som aktivt engagerar lantbrukare. Många av odlingslandskapets karaktärsfåglar missgynnas av det allt intensivare europeiska jordbruket, och det finns ett stort behov av åtgärder som gynnar

Läs mer »

Norsk jägare dömd för att ha skjutit pilgrimsfalk

Fängelse i 25 dagar ovillkorligt blev påföljden för en norsk jägare som i augusti fjol sköt en ung pilgrimsfalk vid Orrevannet nära Jaeren. I domen sägs även att mannen inte får utöva eller delta i jakt eller fångst under tre år, han får sin vapenlicens indragen och ska betala rättegångskostnader på 2000 kronor. Domstolen fann det ställt utom rimliga tvivel att mannen skjutit falken eftersom två personer från norska Miljødirektoratets fältorganisation Statens naturoppsyn (SNO) blev

Läs mer »

BirdLife-kampanj för Afrikas gamar!

I den senaste internationella rödlistan fick de flesta av Afrikas gamar höjd hotstatus. Anledningen är att det gått mycket snabbt utför för gamarna på denna stora kontinent. På bara 30 år har exempelvis 95 procent av gamarna i Västafrika försvunnit utanför reservat och nationalparker! Under samma tidsrymd har antalet gamar halverats i den stora nationalparken Masai Mara i Kenya. Orsakerna till tillbakagången är flera, men medveten förgiftning och jakt för att använda kroppsdelar av gamar

Läs mer »

West Nile virus slår hårt mot fåglar i USA

Även fåglar kan drabbas hårt av smittsamma sjukdomar. Ett välkänt exempel på detta är sjukdomen gulknopp som orsakas av en mikroorganism och som de senaste åren slagit hårt mot grönfinken i Sverige. I en studie, som publiceras idag, visas att West Nile viruset slagit hårt mot många fågelarter sedan det kom till USA för drygt 15 år sedan. Av 49 studerade fågelarter har omkring hälften drabbats av storskaliga tillbakagångar på grund av viruset. Studien visar

Läs mer »

Ny internationell rödlista höjer hotstatusen för många fåglar

På uppdrag av den internationella naturvårdsunionen IUCN har BirdLife International gått igenom och uppdaterat den internationella rödlistan. Det är ganska stora förändringar till det sämre – och de fåglar som drabbats värst är Afrikas gamar och vadare i östra Asien. Men även några välkända arter i vårt närområde uppgraderas: Såväl strandskatan som tofsvipan klassas nu som nära hotade (Near Threatened). Sex av Afrikas elva gamarter har uppgraderats och fyra av dessa anses nu vara akut

Läs mer »

Orimligt att en rödlistad art ska få jagas för att skydda invasiva arter

Det är orimligt att tillåta jakt på en rödlistad art för att skydda arter som betraktas som invasiva i Sverige. Det är innebörden i ett yttrande som Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) och SOF-BirdLife skickat till länsstyrelsen i Skåne. Bakgrunden till yttrandet är dels ansökningar om skyddsjakt på duvhök men dels, och framför allt, en märklig tolkning som det svenska utrikesdepartementet gjort av EU:s regelverk. Utrikesdepartementets rättssekretariat har nämligen likställt för jakt utplanterade fåglar med boskap,

Läs mer »

Våtmarkskonferens i Skövde 14–15 november

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till våtmarkskonferensen i Skövde 14-15 november. I ett samarbete mellan BirdLife Sverige och tre andra riksföreningar som företräder botaniker, mykologer och entomologer anordnas denna konferens som hålls på Skövde kulturhus. Det är den tredje konferensen som föreningarna (Biologiska föreningar i samarbete BISAM) ordnar tillsammans i syfte att utbilda och inspirera medlemmarna i olika naturvårdsfrågor. De tidigare konferenserna har avhandlat odlingslandskapet och skog. Årets konferens ger genom korta föredrag

Läs mer »

Ett bra år för kungsörnen, men mörka moln tornar upp sig

Den gångna sommaren har varit ganska bra för kungsörnen i Sverige. Det konstaterades när årets häckningsresultat presenterades i samband med det årliga kungsörnssymposiet. Det hölls i år på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och hade samlat 108 deltagare. Årets konferens fokuserade på åtgärdsprogrammet, eldöden, faunakriminalitet och inventering. Tyvärr kunde deltagarna konstatera att åtgärdsprogrammet tillåtits samla damm i en byrålåda istället för att sättas i verket. Att det är dags för förändringar och för myndigheterna att faktiskt

Läs mer »

Kolibrier attraheras av hökar

Rubriken kan verka märklig, men den äger sin giltighet. Amerikanska forskare noterade redan för flera år sedan att honor av svarthakad kolibri ofta hade en tendens att häcka tillsammans, och inte nog med det: Dessa små kolonier låg påfallande ofta alldeles intill bon av hökar, antingen Coopers hök eller duvhök. I en ny studie har man försökt ta reda på varför kolibrierna agerar på detta till synes märkliga vis. Svaret är goda grannar. För en

Läs mer »

Hjälp till att stoppa småfågeljakten i Frankrike!

Vår franska BirdLife-partner LPO genomför just nu en aktion för att protestera mot fångsten av småfåglar i Frankrike. Särskilt utsatta är de ortolansparvar som häckar i Sverige men passerar, i bästa fall, Pyrenéerna. Många av dem fångas i fällor och göds upp innan de avlivas och bereds för att konsumeras som någon sorts delikatess. Just den här jakten misstänker forskarna haft en avgörande betydelse för ortolansparvens kraftiga tillbakagång i Norden. Du kan dra ett litet

Läs mer »

Ny Vår Fågelvärld ute nu

I dagarna trillar nya Vår Fågelvärld ned i i brevlådor och brevinkast. Senast på fredag bör du ha ditt exemplar i handen. I det här numret kan du läsa om resultatet av nationalfågelomröstningen där koltrasten gick segrande ur striden, ett längre reportage om en för vetenskapen hittills obeskriven uggleart som häckar så nära oss som i Israel, och en annan uggla som ingen hört förrän Magnus Robb och hans kollegor spelade in ett mystiskt läte

Läs mer »

Udda häckning av pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken har haft ett mycket bra häckningsår i nordligaste Sverige (Norrbotten), och kanske är det rent av så att de gamla typiska häckningsplatserna inte längre till? Dessa typiska platser utgörs naturligtvis av bergsbranter men i Tornedalen även av stora myrar där falkarna på marken. Under senare år har det konstaterats häckningar även vid LKAB:s gruvor och Vattenfalls kraftsverksdammar och i år hittades en ruvande pilgrimsfalk i ett havsörnsbo! I Norrbotten kontrollerade Berth-Ove Lindström och hans

Läs mer »

Amurfalkarnas häftiga resa

Man kan säga det hur många gånger som helst: Fåglar upphör aldrig att fascinera. Det senaste exemplet på detta delar David Erterius med sig av. Han befinner sig i östra Kina på en ö som kallas Happy Island, och igår räknade han 1044 sträckande amurfalkar under några timmar på förmiddagen. Fåglarna kom i flockar på upp till 75 exemplar. Vad är det då som är så speciellt med amurfalken? Jo, den häckar som namnet antyder

Läs mer »

Skånska storkar i fokus på Malta

Igår morse lämnade nio vita storkar Malta för att troligen fortsätta sin flyttning söderut. Av de nio var sju ringmärkta årsungar från det skånska storkprojektet. De båda övriga var inte ringmärkta. Fåglarna upptäcktes i förra veckan och vållade ganska stor uppståndelse. Senast en större flock med vita storkar landade i landet blev nämligen flera av fåglarna skjutna. Denna gång tog BirdLife Malta snabbt kontakt med polis och massmedia. När det i fredags stod klart att

Läs mer »

Danska skärfläckor har det besvärligt

I Sverige har antalet häckande skärfläckor ökat på senare år. Även i övriga Västeuropa har utvecklingen varit positiv, såväl på längre som lite kortare sikt. Man uppskattar att beståndet i Västeuropa femfaldigats sedan mitten av 1900-talet, och utvecklingen är fortsatt positiv eller stabil på de flesta håll. Men det finns ett klart alternativ: I Danmark har beståndet halverats sedan 1990 – från cirka 5000 par till 2500 par. Detta framgår av en artikel i det

Läs mer »

En tygeltärnas långa resa

Fåglar upphör aldrig att fascinera. Det gäller inte minst deras rörelser över jordklotet. Nu kommer ett nytt exempel i form av ett återfynd av en ringmärkt tygeltärna. Denna fågel märktes som bounge på den iranska ön Nakhiloo i Persiska viken sommaren 2013. I oktober året därpå påträffades den död på en golfbana på den japanska ön Okinawa i Stilla havet! Tygeltärnan har en vidsträckt utbredning och finns i subtropiska och tropiska delar av såväl Atlanten,

Läs mer »

EU: Fortfarande långt till målen för biologisk mångfald

Idag publiceras vad som kan kallas en halvtidsöversyn av EU: s strategi för biologisk mångfald till 2020. Rapporten från EU-kommissionen visar att endast begränsade framsteg har gjorts när det gäller de mål som sattes upp i början av detta årtionde. Inom jordbruket kan resultatet så här långt ses som ett totalt misslyckande. De nuvarande målen sattes upp 2010 sedan EU-länderna misslyckats kapitalt med att nå motsvarande mål fram till dess. Förlusterna av biologisk mångfald skulle

Läs mer »

Inför EuroBirdwatch 15, instruktioner

Planerar du fågelskådning i helgen, stort eller smått? Glöm då inte att registrera dina observationer i Artportalen och glöm dessutom inte att registrera medobservatörer. Nytt för i år blir en ny statistiksida där du kan följa fågelhelgen. Dessutom kan du också följa det norska EuroBirdwatch 15 som använder en likadan statistiksida som SOF-BirdLife (dock är texten ännu ej översatt till norska). Norsk OF använder som bekant också Artportalen för insamling av fågeldata. Här kan du

Läs mer »

Rapportera dina fågelfynd – så exakt som möjligt!

På SOF-bloggen här intill finns ett färskt inlägg som är skrivet av SOF-BirdLifes representanter i referensgruppen till projektet “Artskydd i skogen”, Christer Johansson och Lasse Bengtsson. I och med att Artskyddsförordningen ska gälla även inom skogsbruket har det blivit mycket viktigare än tidigare att rapportera så exakt som möjligt och helst med häckningskriterier när det är aktuellt. Så här skriver Christer Johansson och Lasse Bengtsson i inlägget: “När förekommer en art i ett område? Frågan

Läs mer »

Vitryggar på gång från öster?

Idag ringmärktes det en ung vitryggig hackspett på Rödkallen i den norrbottniska skärgården. Ännu en fågel ska ha setts i Västerbotten under dagen. Redan detta är lovande, och lägger vi sedan till vad som hänt i Finland på sistone, ser det mycket spännande ut. Det är utan tvekan invasionsrörelser bland vitryggiga hackspettar i Finland, där många individer setts den senaste tiden. De få svenska vitryggiga hackspettarna skulle verkligen vara i behov av lite nytt blod

Läs mer »
Välj månad och år
Välj från kategori