I jul räknas fåglar i en stor del av världen

Måndagen 14 december gick startskottet för året Christmas Bird Count som framför allt är ett evenemang i USA och Kanada. Men under senare år har det spridits till andra delar av världen, och under förra årets räkning noterades inte mindre än 2106 olika fågelarter av närmare 73 000 fågelskådare!

Christmas Bird Count pågår till 5 januari och är som redan antytts ett mycket stort arrangemang i Nordamerika. Mindre känt är kanske att det började som en reaktion på en omfattande slakt på fåglar och däggdjur. Med början på juldagen år 1900 drog ornitologen Frank M. Chapman ”Christman Bird Census” som motvikt till den Christmas ”Side Hunt” som fick tusentals jägare att ge sig ut och skjuta på allt som rörde sig. Den som sköt flest byten vann.

På juldagen 1900 genomfördes 25 räkningar från Ontario i nordost till Kalifornien i sydväst. Därefter har arrangemanget vuxit kraftigt och enbart i USA noterades det förra gången det begav sig närmare 65 miljoner fåglar! Årets upplaga är den 116:e i ordningen, och materialet blir bara mer och mer värdefullt.

Det kan för övrigt även sägas om de svenska inventeringarna. När det gäller vinterfåglar har vi ett annat system, Vinterfågelräkningen, men likt Christmas Bird Count äger det rum runt jul och nyår. Det är en väldigt enkel inventering: Man lägger upp en rutt med 20 punkter tillräckligt långt från varandra för att man ska undvika dubbelräkningar. Vid varje punkt räknas alla fåglar som ses eller hörs. Hur lång tid rutten tar att genomföra beror på färdsätt och terräng, men för en normalrutt till fots får man räkna med ungefär fyra timmar.

Systemet med vinterfågelrutter har funnits sedan 1975, och denna jul genomförs den 41:a räkningen. Därmed ligger vi långt efter amerikanerna, men det är ändå ett imponerande antal. Det ska dock sägas att antalet rutter minskat under senare tid; de senaste åren har det handlat om knappt 300 runt jul och nyår. Av många skäl ser vi gärna att antalet åter stiger. Det är som sagt en enkel inventering – och det är roligt att genomföra den.

Anmäl ditt intresse till svensk Fågeltaxering via fageltaxering@biol.lu.se

(AW)

Gilla gärna