Kungsörn

Ung kungsörn. Foto: Ove Källström.

Länsstyrelsen fick 2002, i enlighet med riksdagens fastställda rovdjurpolitik, uppdraget av Naturvårdsverket att ansvara för inventeringen av björn, varg, järv, lodjur samt kungsörn i landet. ÅOF och Medelpads Ornitologiska Förening (MOF) fick därmed uppdraget att inventera kungsörn i länet. För uppgiften erhålles medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen.
 
ÅOFs uppdrag innebär att vi årligen utför inventering av kungsörn enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd NFS 2002:14-15 med följande inriktningar:
 
 • Dokumentation av kända revir/boplatser
 • Uppföljning av häckningsframgång vid kända boplatser
 • Sökinsatser efter nya revir/boplatser

För mer information om Kungsörn och inventeringsresultat m.m. se Kungsörn Sverige
 

Kontakt:
Thomas Birkö 070-397 81 52
thomas.birk@telia.com