Riksinventering

(SOF) utser varje år en eller flera arter som s.k. riksinventeringsarter. Riksinventeringarna har pågått sedan 1969 med avbrott 1981-1993 med undantag för 1984. På 2000-talet lever konceptet vidare. Syftet med riksinventeringen är att med ornitologers gemensamma ansträngningar få fram data för arter där den allmänna rapporteringen eller andra inventeringar inte ger tillräckligt med uppgifter. En idealisk riksinventeringsart är en art som förekommer över i stort sett hela landet, som inte är alltför vanlig men heller inte alltför ovanlig.

För 2014 görs ingen riksinventering. Se mer om riksinventeringen på SOFs hemsida.