Kontakt

E-post till föreningen: medlem.wof@gmail.com

E-post till tidskriften Värmlandsornitologen: jorgen.persson.wof@gmail.com

Kontaktuppgifter till styrelse och kommittéer finns under Om WOF.
Kontakt