Kontaktuppgifter

Adress

Hornborgasjöns fältstation
Hornborgasjön
521 98 Broddetorp
Telefon: 0500-49 12 82

Webbsidans adress:
birdlife.se/hornborgasjonsfaltstation

Epost:
hornborgasjonsfaltstation@yahoo.se


Stationschef

Åke Abrahamsson
Epost: ake.p.abrahamsson@telia.com
mobil: 0706-60 24 53

Arbetsgrupp

Sammankallande:     Lotta Berg
                                       Epost: lottacberg@yahoo.com
                                       Trumpetaregården, 532 93 Axvall
                                       telefon: 0511-17331
Kassör:     Gunnar Hurtig
                    Epost: sjolyckan@telia.com
                    Sjövägen 32, 565 32 Mullsjö
                    telefon: 0392-133 33, 0706-15 65 18
Ledamot:     Christopher Magnusson
                       Epost: sotfalk@hotmail.com
                       Konduktörsgatan 6, 521 32 Falköping
                       telefon: 0739-31 03 87
Ledamot:     Janne Pettersson
                       Epost: jannepettersson.64@gmail.com
                       Stenåldergatan 12, 53331 Götene
                       telefon: 0511-514 37
Ledamot:     Katarina Bremsjö
                       Epost: katarina@bremsjo.se
                       Våmbsvägen 11, 541 33 Skövde
                       telefon: 0703-085414
                       Webbansvarig
Ledamot:     Peter Laudon
                       Epost: peterlaudon@telia.com
                       Ryttaregårdsvägen 14, 532 73 Varnhem
                       telefon: 0511-605 86

Hornborgasjöns fältstation

Hornborgasjöns fältstation är en del av Vgofs verksamhet. Fältstationen berdriver inventeringar och ringmärkning i och runt Hornborgasjön.