Mer om kontaktpersonerna

Här följer kort information om Rapphönans kontaktpersoner på nationell nivå:
 

Gigi Sahlstrand
Gigi har varit aktiv fågelskådare i många år. Hon är styrelseledamot i Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) och Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF). Mellan åren 1996 och 2009 var hon starkt engagerad i ringmärkningen i Sundregruppen på Gotland. År 2005 tog hon initiativ till StOF:s första exkursion på många år för enbart tjejer. Hon leder idag StOF-exkursioner i samarbete med Studiefrämjandet och är sedan 2011 reseledare inom BirdLife Sveriges resebyrå AviFauna Naturresor, som numera även har resor med enbart tjejer. Sedan 2017 leder hon resor även för Äventyrsresor. I september 2010 utkom den uppmärksammade boken Börja skåda fågel (ny upplaga april 2017) som hon skrev tillsammans med Eva Stenvång Lindqvist. I samma veva fick hon utmärkelsen "Årets Silvertärna". Tillsammans med Eva tilldelades Gigi Rosenbergpriset 2012. Samma år lämnade hon sin anställning i IT-branschen för att bli professionell fågelskådare. Gigi bor vid Väntholmsviken på Färingsö. Antalet tomtkryss är, sedan inflyttningen i februari 2008, uppe i 161. Antalet Sverigekryss är 392. Gigi är verksam i det egna företaget GiSa HB. Läs mer på Gigis hemsida.


Eva Stenvång Lindqvist
Eva har skådat sedan tiden i Fältbiologerna på 70-talet. Hon är med i såväl BirdLife Sverige som Club300, Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) och Värmdö Fågelklubb. Mellan 2013 och 2017 satt hon i valberedningen för BirdLife Sverige. Eva är redaktör för StOF:s tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten och ordförande i Värmdö Fågelklubb. Hon är även med i Angarngruppen (ända sedan 1973) och Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) då hon har sommarställe där. I september 2010 utkom den uppmärksammade boken Börja skåda fågel (ny upplaga april 2017), som hon fick idén till, gjorde upplägget och därefter skrev tillsammans med Gigi Sahlstrand. Eva är kommunikationskonsult och journalist, verksam i egna firman Frilansbyrån Optimala ord. Hon skriver mycket om fåglar och natur, bl.a. i BirdLife Sveriges tidskrift Vår Fågelvärld. 2012 tilldelades hon tillsammans med Gigi Rosenbergpriset. Eva är också trädgårdsintresserad och 2013 utkom boken Fåglarnas trädgård, skriven tillsammans med Niklas Aronsson. Eva bor sedan 2013 i Gustavsberg. I september 2014 fick hon utmärkelsen "Årets Silvertärna". Hon har 382 Sverigekryss. Läs mer på Evas hemsida