Kontakt Regionala Rapportkommittén, rrk:

Johan Åhlén
Pålsbodagatan 13
702 18 Örebro
070-536 62 91
johan.ahlen@hotmail.com
Magnus Friberg
Vranavägen 9 A
697 74 Sköllersta
073-503 08 35
friberg83@gmail.com

Andreas Sandberg
Bäckstigen 3
692 91 Kumla (Ekeby)
070- 319 75 12

Ove Pettersson
Duvstigen 13
703 48 Örebro
070-9106965
ove.p@tegelmaster.se

Andreas Tranderyd
Fredsgatan 4B
694 35 Hallsberg
073-717 08 52
andreas.tranderyd@hotmail.com