Kontaktuppgifter styrelsen för NOF

Vill du mejla till hela styrelsen är adressen: styrelsen@nofnet.se

Ordförande:

Ulf Jorner
Måbärsvägen 11
703 75 Örebro
070-661 66 55

ulf.jorner@gmail.com

Vice ordförande, Närkes Fågelvärld och ungdomsgruppen:

Ronnie Lindqvist
Skomakaregården Wadköping
702 15 Örebro
070-262 14 17
lindqvist_ronnie@hotmail.com

Kassör, tjejgruppen, utbildning och medlemsregister:

Åsa Bengtsson
Loggatan 13
702 28  Örebro
073-332 20 31
asa.bengtsson@orebro.se

Sekreterare och information: 

Kent Halttunen

Nygård, N Folkavi
719 91 Vintrosa
070-2161130
kent.halttunen@tele2.se

Exkursioner:

Lars Johansson
Holländaregatan 22
702 86  ÖREBRO
070-558 99 06
lars.h.johansson@orebro.se

Inomhusmöten: 

Anna-Karin Törnblom
Lövstagatan 44
703 56 ÖREBRO
070-688 91 61
a-k.tornblom@telia.com

Inomhusmöten och lotterier

Bengt Andersson
Idrottsvägen 5, 692 33 Kumla
Tel. 070-693 33 65
 

Suppleanter:

Resor:

Gunnar Bergeå
Hemmansvägen 58, 702 17  Örebro
Tel. 073-314 94 64