Eva Brandt nådde 300 Sverigekryss 2009.


2009 års kryssare

Rapphönan gratulerar 2009 års kryssare!

300 Sverigekryss
Lena Öling, den 17/10 2009: Stäppörn
Eva Brandt, Stockholm, den 15/5 2009: Brednäbbad simsnäppa
Annika Morberg, Stockholm, den 8/4 2009: Ringand