Gunilla Wetterling kom upp i 300 våren 2012. Bilden från den nationella träffen hösten 2012, då Gunilla också fick sitt diplom.


Kryssare 2012

Rapphönan gratulerar 2012 års kryssare!

300 Sverigekryss
Gunilla Wetterling, Norrköping, den 29/5 2012: Rostand